Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 5. 9. 2016

Věc: Informace o organizačním a funkčním náplním,a platovým poměrům MěÚ a PO města

Žádost: Žadatel požádal o poskytnutí informací o komplexních pracovních náplní vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců MěÚ a ředitelů příspěvkových organizací města včetně souhrnného platu za rok 2015 a dále o datu jmenování vedoucího organizační složky Technická správa budov města.

Odpověď: Byly poskytnuty informace v požadovaném rozsahu a struktuře.

Další informace: Ing. Jan Havlík, MPA

Poslední změna: 14.9.2016 12:01:16 Havlík Jan Ing. MPA