Dotační programy

zveřejněno: 17. 1. 2015
aktualizováno: 1. 7. 2024
 • Kodex sportovní etiky (PDF
 • Zásady pro poskytování dotací (PDF)
 • Metodika hodnocení DP ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2024 (PDF)
 • Metodika hodnocení DP SPORT 2024 - akce (PDF)
 • Metodika hodnocení SPORT 2024 - činnost (PDF)
 • Metodika hodnocení DP VOLNÝ ČAS 2024 (PDF)
 • Metodika hodnocení DOTACE PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2024 (PDF)
 • Metodika hodnocení DOTACE PRO PODPORU SPOLKOVÉ ČINNOSTI V SOCIÁLNÍ A ... 2024 (PDF)
 • Sponzorský vzkaz (barevný PNG, PDF , čb PNG, čb PDF)
 • Závěrečná zpráva a vyúčtování DP SPORT 2024 akce (XLS)
 • Závěrečná zpráva a vyúčtování - ostatní DP (XLS)
 • Logo města Žďáru nad Sázavou (PNG, PDF, PNG ČB, PDF ČB)
 • Grafický manuál loga města Žďáru nad Sázavou (PDF)
 • Informace o zpracování osobních údajů žadatelů o dotaci (PDF)

 

Aktivní programy

Dotační
program
Popis dotačního programu

Podání

žádosti

PODPORA STOMATOLOGICKÝCH SLUŽEB VE MĚSTĚ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2024

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku a drobného hmotného majetku pro poskytovatele základní stomatologické péče ve městě Žďár nad Sázavou, provedení stavebních úprav ordinace

6. 5. -31. 10.

2024

Výzva                Žádost

DOTACE PRO PODPORU ČINNOSTI DĚTSKÝCH SKUPIN 2024

Dotace je zaměřena na podporu osob a spolků zajišťujících činnost dětských skupin.

1. 5. - 31. 5.

2024

Výzva                Žádost

PODPORA PRO VZNIK KOMUNITNÍCH PROSTOR 2024

Program Podpora pro vznik komunitních prostor

1. 1.  - 30. 9. 2024

Výzva               Žádost        Vzor smlouvy

PODPORA OZNAČOVÁNÍ PROVOZOVEN A OBCHODNÍCH DOMŮ 2024

Podpora města při ochraně a zachování kulturního a architektonického dědictví na jeho území s důrazem na estetickou podobu města

1. 3.  - 15. 11. 2024

Výzva               Žádost

Programy po uzávěrce

Dotační
program
Popis dotačního programu Podání žádosti

DOTACE PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU 2024

Dotace organizacím, které poskytují sociální služby zařazené v platném komunitním plánu sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou.

1. 2. - 29. 2. 2024

Výzva

PODPORA STOMATOLOGICKÝCH SLUŽEB VE MĚSTĚ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2023

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku a drobného hmotného majetku pro poskytovatele základní stomatologické péče ve městě Žďár nad Sázavou, provedení stavebních úprav ordinace

1. 4. - 31. 10. 2023 

Výzva  

PODPORA STOMATOLOGICKÝCH SLUŽEB VE MĚSTĚ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2022

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku a drobného hmotného majetku pro poskytovatele základní stomatologické péče ve městě Žďár nad Sázavou, provedení stavebních úprav ordinace

20. 7. - 31. 10.

2022

Výzva
PODPORA STOMATOLOGICKÝCH SLUŽEB VE MĚSTĚ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2021 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku a drobného hmotného majetku pro poskytovatele základní stomatologické péče ve městě Žďár nad Sázavou, provedení stavebních úprav ordinace 31. 8. 2021
Výzva
PODPORA STOMATOLOGICKÝCH SLUŽEB VE MĚSTĚ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2020 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku a drobného hmotného majetku pro poskytovatele základní stomatologické péče ve městě Žďár nad Sázavou, provedení stavebních úprav ordinace 1. 2. - 31. 8. 2020
Výzva
PODPORA STOMATOLOGICKÝCH SLUŽEB VE MĚSTĚ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2019 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku a drobného hmotného majetku pro poskytovatele základní stomatologické péče ve městě Žďár nad Sázavou, provedení stavebních úprav ordinace 1. 8. - 30. 9. 2019 
Výzva

Vyhodnocené programy

Dotační
program
Popis dotačního programu Podání žádosti
DOTACE RADY MĚSTA 2024 Dotace je zaměřena na aktivitu v těchto oblastech:
sociální, zdravotní, prevence kriminality, kulturní, sportovní, vzdělávání.

19. 4. - 20. 5.

2024 

Výzva                Vyhodnocení
DOTACE PRO PODPORU SPOLKOVÉ ČINNOSTI V SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLASTI 2024 Dotace je zaměřena na podporu činnosti organizací a spolků sdružujících seniory a osoby se zdravotním postižením. 1. 1.  - 31. 1. 2024
Výzva                Vyhodnocení
ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2024 Program na podporu činnosti organizovaného sportu dospělých. 1. 1. - 29. 2. 2024 
Výzva                Vyhodnocení
SPORT 2024 Program na podporu činnosti organizovaného sportu mládeže a sportovních akcí ve městě. 1. 1. - 31. 1. 2024 
Výzva                Vyhodnocení
SPORTOVIŠTĚ 2024  Program na zajištění provozu sportovišť ve městě na základě „Podmínek užívání sportovišť".  1. 1. - 31. 1. 2024 
Výzva                Vyhodnocení
KULTURA 2024 Program na podporu kultury ve městě. 1. 1. - 31. 1. 2024 
Výzva                Vyhodnocení
VOLNÝ ČAS 2024 Program na podporu volnočasových aktivit obyvatel města, se zvláštním zaměřením na děti a mládež. 1. 1. - 29. 2. 2024 
Výzva                Vyhodnocení
EDIČNÍ ČINNOST 2024 Dotace je zaměřena na spolufinancování edičních počinů odborné a populárně naučné povahy o významných osobnostech, historických událostech, kulturním a přírodním dědictví města a jeho okolí. 1. 2. - 29. 2. 2024 
Výzva                Vyhodnocení
OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK A OBNOVA ARCHITEKTONICKY CENNÝCH STAVEB Program na podporu obnovy kulturních památek a architektonicky cenných staveb nacházejících se na území města 9. 10. - 1. 12. 2023
Výzva                Vyhodnocení
PODPORA OZNAČOVÁNÍ PROVOZOVEN A OBCHODNÍCH DOMŮ 2023 Podpora města při ochraně a zachování kulturního a architektonického dědictví na jeho území s důrazem na estetickou podobu města. 15. 3. - 24. 11. 2023

Výzva                Vyhodnocení

PODPORA PRO VZNIK KOMUNITNÍCH PROSTOR 2023 Program Podpora pro vznik komunitních prostor 20. 3. -30. 9. 2023

Výzva                Vyhodnocení

DOTACE PRO PODPORU ČINNOSTI DĚTSKÝCH SKUPIN 2023 Dotace je zaměřena na podporu osob a spolků zajišťujících činnost dětských skupin. Tyto účely jsou podporovány s cílem města Žďár nad Sázavou pomoci právnickým a fyzickým osobám, jejichž činnost je zaměřena na neziskový sektor. 1. 8. - 31. 8. 2023

Výzva                Vyhodnocení

DOTACE PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU 2023

Dotace organizacím, které poskytují sociální a zdravotní služby zařazené v platném komunitním plánu sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou.

1. 2. - 28. 2. 2023

Výzva                Vyhodnocení
DOTACE PRO PODPORU SPOLKOVÉ ČINNOSTI V SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLASTI 2023

Dotace je zaměřena na podporu činnosti organizací a spolků sdružujících seniory a osoby se zdravotním postižením.

1. 1. - 31. 1.

2023

Výzva                Vyhodnocení
DOTACE RADY MĚSTA 2023

Dotace je zaměřena na aktivitu v těchto oblastech:
sociální, zdravotní, prevence kriminality, kulturní, sportovní, vzdělávání.

17. 4. - 19. 5. 2023
Výzva                Vyhodnocení

SPORT 2023

Program na podporu činnosti organizovaného sportu mládeže a sportovních akcí ve městě

1. 1. - 31. 1. 2023

Výzva                Vyhodnocení
SPORTOVIŠTĚ 2023 Program na zajištění provozu sportovišť ve městě na základě „Podmínek užívání sportovišť" 1. 1. - 31. 1. 2023
Výzva                Vyhodnocení
ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2023 Program na podporu činnosti organizovaného sportu dospělých 1. 1. - 28. 2. 2023
Výzva                Vyhodnocení
VOLNÝ ČAS 2023 Program na podporu volnočasových aktivit obyvatel města, se zvláštním zaměřením na děti a mládež 1. 1. - 28. 2. 2023
Výzva                Vyhodnocení

KULTURA 2023

Program na podporu kultury ve městě. 1. 1. - 31. 1. 2023
Výzva                Vyhodnocení

OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK A OBNOVA ARCHITEKTONICKY CENNÝCH STAVEB

Program na podporu obnovy kulturních památek a architektonicky cenných staveb nacházejících se na území města 10.10. - 30.11. 2022
Výzva                Vyhodnocení

PODPORA OZNAČOVÁNÍ PROVOZOVEN A OBCHODNÍCH DOMŮ 2022

Podpora města při ochraně a zachování kulturního a architektonického dědictví na jeho území s důrazem na estetickou podobu města 1. 2. - 30. 11. 2022
Výzva                Vyhodnocení
RADA MĚSTA 2022 Dotace je zaměřena na aktivitu v těchto oblastech:sociální, zdravotní, prevence kriminality, kulturní, sportovní,vzdělávání. 26. 5. - 26. 6. 2022
Výzva                Vyhodnocení
DOTACE PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU 2022 Dotace organizacím, které poskytují sociální a zdravotní služby zařazené v platném komunitním plánu sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou. 1. 2. - 28. 2. 2022
Výzva                Vyhodnocení
DOTACE PRO PODPORU SPOLKOVÉ ČINNOSTI V SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLASTI 2022 Dotace je zaměřena na podporu činnosti organizací a spolků sdružujících seniory a osoby se zdravotním postižením. 1. 1. - 31. 1. 2022
Výzva                Vyhodnocení
SPORT 2022 Program na podporu činnosti organizovaného sportu mládeže a sportovních akcí ve městě 1. 1. - 31. 1. 2022
Výzva                Vyhodnocení
SPORTOVIŠTĚ 2022 Program na zajištění provozu sportovišť ve městě na základě „Podmínek užívání sportovišť" 1. 1. - 31. 1. 2022
Výzva                Vyhodnocení
ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2022 Program na podporu činnosti organizovaného sportu dospělých 1. 1. - 28. 2. 2022
Výzva                Vyhodnocení
KULTURA 2022 Program na podporu kultury ve městě 1. 1. - 31. 1. 2022
Výzva                Vyhodnocení
EDIČNÍ ČINNOST 2022 Program na podporu ediční činnosti s vazbou na kulturu, historii, přírodu 1. 2. - 28. 2. 2022
Výzva                Vyhodnocení
VOLNÝ ČAS 2022 Program na podporu volnočasových aktivit obyvatel města, se zvláštním zaměřením na děti a mládež 1. 1. - 28. 2. 2022 
Výzva                Vyhodnocení
OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK A OBNOVA ARCHITEKTONICKY CENNÝCH STAVEB Program na podporu obnovy kulturních památek a architektonicky cenných staveb nacházejících se na území města 11.10. - 30.11. 2021
Výzva                Vyhodnocení
PODPORA OZNAČOVÁNÍ PROVOZOVEN A OBCHODNÍCH DOMŮ Podpora města při ochraně a zachování kulturního a architektonického dědictví na jeho území s důrazem na estetickou podobu města 1. 3. - 30. 9. 2021
Výzva                Vyhodnocení
DOTACE PRO PODPORU SPOLKOVÉ ČINNOSTI V SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLASTI 2021 Dotace je zaměřena na podporu činnosti organizací a spolků sdružujících seniory a osoby se zdravotním postižením. 1. 1. - 31. 1. 2021
Výzva                Vyhodnocení
DOTACE PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU 2021 Dotace organizacím, které poskytují sociální a zdravotní služby zařazené v platném komunitním plánu sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou. 1. 2. - 28. 2. 2021
Výzva                Vyhodnocení
RADA MĚSTA 2021 Dotace je zaměřena na aktivitu v těchto oblastech: sociální, zdravotní, prevence kriminality, kulturní, sportovní,vzdělávání. 30. 4. - 1. 6. 2021
Výzva                Vyhodnocení
ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2021 Program na podporu činnosti organizovaného sportu dospělých 1. 1. - 28. 2. 2021
Výzva                Vyhodnocení
SPORT 2021 Program na podporu činnosti organizovaného sportu mládeže a sportovních akcí ve městě 1. 1. - 31. 1. 2021
Výzva                Vyhodnocení
SPORTOVIŠTĚ 2021 Program na zajištění provozu sportovišť ve městě na základě „Podmínek užívání sportovišť" 1. 1. - 31. 1. 2021
Výzva                Vyhodnocení
VOLNÝ ČAS 2021 Program na podporu volnočasových aktivit obyvatel města, se zvláštním zaměřením na děti a mládež 1. 1. - 28. 2. 2021 
Výzva                Vyhodnocení

KULTURA 2021

Program na podporu kultury ve městě 1. 1. - 31. 1. 2021
Výzva                Vyhodnocení

OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK A OBNOVA ARCHITEKTONICKY CENNÝCH STAVEB

Program na podporu obnovy kulturních památek a architektonicky cenných staveb nacházejících se na území města 5. 10. - 3. 12. 2020 
Výzva                Vyhodnocení

ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2020

Program na podporu činnosti organizovaného sportu dospělých 1. 1. - 28. 2. 2020
Výzva                Vyhodnocení
DOTACE PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB 2020 Dotace organizacím, které poskytují sociální a zdravotní služby zařazené v platném komunitním plánu sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou. 1. 2. - 28. 2. 2020
Výzva                Vyhodnocení
DOTACE PRO PODPORU SPOLKOVÉ ČINNOSTI V SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLASTI 2020 Dotace je zaměřena na podporu činnosti organizací a spolků sdružujících seniory a osoby se zdravotním postižením. 1. 1. - 31. 1. 2020
Výzva                Vyhodnocení
RADA MĚSTA 2020 Dotace je zaměřena na aktivitu v těchto oblastech: sociální, zdravotní, prevence kriminality, kulturní, sportovní,vzdělávání. 30. 4. - 1. 6. 2020
Výzva                Vyhodnocení
VOLNÝ ČAS 2020 program na podporu volnočasových aktivit obyvatel města, se zvláštním zaměřením na děti a mládež 1. 1. - 28. 2. 2020
Výzva                Vyhodnocení

KULTURA 2020

program na podporu kultury ve městě 1. 1. - 31. 1. 2020
Výzva                Vyhodnocení
SPORTOVIŠTĚ 2020 program na zajištění provozu sportovišť ve městě na základě „Podmínek užívání sportovišť" 1. 1. - 31. 1. 2020
Výzva                Vyhodnocení
SPORT 2020 program na podporu činnosti organizovaného sportu mládeže a sportovních akcí ve městě 1. 1. - 31. 1. 2020
Výzva                Vyhodnocení
OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK A OBNOVA ARCHITEKTONICKY CENNÝCH STAVEB Program na podporu obnovy kulturních památek a architektonicky cenných staveb nacházejících se na území města 7. 10. - 5. 12. 2019
Výzva                Vyhodnocení
UVOLNĚNÍ ZASTUPITELÉ Dotace je zaměřena na aktivitu v těchto oblastech:
sociální, zdravotní, prevence kriminality, kulturní, sportovní, vzdělávání.
1. 9. - 30. 9. 2019
Výzva                Vyhodnocení
RADA MĚSTA Dotace je zaměřena na aktivitu v těchto oblastech:
sociální, zdravotní, prevence kriminality, kulturní, sportovní, vzdělávání.
1. 4. - 30. 4. 2019
Výzva                Vyhodnocení
DOTACE PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB 2019 Dotace organizacím, které poskytují sociální a zdravotní služby zařazené v platném komunitním plánu sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou. 1. 2. - 28. 2. 2019
Výzva                Vyhodnocení
ORGANIZOVANÝ SPORT DOPĚLÝCH 2019 program na podporu činnosti organizovaného sportu dospělých 1. 1. - 28. 2. 2019
Výzva                Vyhodnocení
DOTACE PRO PODPORU SPOLKOVÉ ČINNOSTI V SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLASTI 2019 Dotace je zaměřena na podporu činnosti organizací a spolků sdružujících seniory a osoby se zdravotním postižením. 1. 1. - 31. 1. 2019
Výzva                Vyhodnocení
VOLNÝ ČAS 2019 program na podporu volnočasových aktivit obyvatel města, se zvláštním zaměřením na děti a mládež 1. 1. - 28. 2. 2019
Výzva                Vyhodnocení
KULTURA 2019 program na podporu kultury ve městě 1. 1. - 31. 1. 2019
Výzva                Vyhodnocení
SPORT 2019 program na podporu činnosti organizovaného sportu mládeže a sportovních akcí ve městě 1. 1. - 31. 1. 2019
Výzva                Vyhodnocení
SPORTOVIŠTĚ 2019 program na zajištění provozu sportovišť ve městě na základě „Podmínek užívání sportovišť" 1. 1.  - 31. 1. 2019
Výzva                Vyhodnocení

OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK A ARCHITEKTONICKY CENNÝCH STAVEB

program na podporu obnovy kulturních památek a architektonicky cenných staveb nacházejících se na území města 

8.10. -  6.12. 2018

Výzva                Vyhodnocení  

UVOLNĚNÍ ZASTUPITELÉ

Dotace je zaměřena na aktivitu v těchto oblastech:
sociální, zdravotní, prevence kriminality, kulturní, sportovní, vzdělávání.

II. kolo

1.9. -  30.9. 2018

Výzva                Vyhodnocení

EDIČNÍ ČINNOST 2018

program na podporu ediční činnosti s vazbou na kulturu, historii, přírodu

23. 4. - 31. 5. 2018

Výzva                Vyhodnocení

PREZENTACE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU V ZAHRANIČÍ 2018

program na podporu prezentace města v zahraničí

23. 4. - 31. 5. 2018

Výzva                Vyhodnocení
RADA MĚSTA Dotace je zaměřena na aktivitu v těchto oblastech:
sociální, zdravotní, prevence kriminality, kulturní, sportovní, vzdělávání.
1. 5.  - 31. 5. 2018
Výzva                Vyhodnocení
UVOLNĚNÍ ZASTUPITELÉ Dotace je zaměřena na aktivitu v těchto oblastech:
sociální, zdravotní, prevence kriminality, kulturní, sportovní, vzdělávání.
I. kolo
1.3. - 31.3. 2018
Výzva                Vyhodnocení
DOTACE PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB 2018 Dotace organizacím, které poskytují sociální a zdravotní služby zařazené v platném komunitním plánu sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou. 1.2. - 28.2. 2018
Výzva                Vyhodnocení
DOTACE PRO PODPORU SPOLKOVÉ ČINNOSTI V SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLASTI 2018 Dotace je zaměřena na podporu činnosti organizací a spolků sdružujících seniory a osoby se zdravotním postižením. 1.1. - 31.1. 2018
Výzva                Vyhodnocení
VOLNÝ ČAS 2018 program na podporu volnočasových aktivit obyvatel města, se zvláštním zaměřením na děti a mládež 1. 1. – 28. 2. 2018
Výzva                Vyhodnocení
ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2018 program na podporu činnosti organizovaného sportu dospělých 1. 1. - 28. 2. 2018
Výzva                Vyhodnocení
KULTURA 2018 program na podporu kultury ve městě 1. 1. - 31. 1. 2018
Výzva                Vyhodnocení
SPORT 2018 program na podporu činnosti organizovaného sportu mládeže a sportovních akcí ve městě 1. 1. - 31. 1. 2018
Výzva                Vyhodnocení
SPORTOVIŠTĚ 2018 program na zajištění provozu sportovišť ve městě na základě „Podmínek užívání sportovišť"

1. 1. - 31. 1. 2018

Výzva                Vyhodnocení
OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK A ARCHITEKTONICKY CENNÝCH STAVEB program na podporu obnovy kulturních památek a architektonicky cenných staveb nacházejících se na území města 

9.10. - 7.12. 2017

Výzva                Vyhodnocení 
UVOLNĚNÍ ZASTUPITELÉ Dotace je zaměřena na činnost neziskového sektoru v oblasti sociální, zdravotní, prevence kriminality, kulturní, sportovní a vzdělávání.

II. kolo

1.9. - 30.9. 2017

Výzva                Vyhodnocení
RADA MĚSTA Dotace je zaměřena na činnost v těchto oblastech:sociální, zdravotní, prevence kriminality, kulturní, sportovní,vzdělávání. 

1.5. - 31.5. 2017

Výzva                Vyhodnocení
Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb Dotace organizacím, které poskytují sociální a zdravotní služby zařazené v komunitním plánu sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 – 2016.  1.2. - 28.2. 2017
Výzva                Vyhodnocení
UVOLNĚNÍ ZASTUPITELÉ Dotace je zaměřena na činnost neziskového sektoru v oblasti sociální, zdravotní, prevence kriminality, kulturní, sportovní a vzdělávání.

I. kolo

1.3. - 31.3. 2017

Výzva                Vyhodnocení
Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální oblasti a zdravotní oblasti Dotace je zaměřena na podporu činnosti organizací a spolků sdružujících seniory a osoby se zdravotním postižením. 1.1. - 31.1. 2017
Výzva                Vyhodnocení  
PREZENTACE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU V ZAHRANIČÍ 2017 program na podporu prezentace města v zahraničí 1.1. - 28.2. 2017
Výzva                Vyhodnocení
KULTURA 2017 program na podporu kultury ve městě 1.1. - 31.1. 2017
Výzva                Vyhodnocení
ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2017 program na podporu činnosti organizovaného sportu dospělých 1.1. - 28.2. 2017
Výzva                Vyhodnocení
SPORT 2017 program na podporu činnosti organizovaného sportu mládeže a sportovních akcí ve městě 1.1. - 31.1. 2017
Výzva                Vyhodnocení
SPORTOVIŠTĚ 2017 program na zajištění provozu sportovišť ve městě na základě „Podmínek užívání sportovišť"

1.1. - 31.1. 2017 

Výzva                Vyhodnocení
VOLNÝ ČAS 2017 program na podporu volnočasových aktivit obyvatel města, se zvláštním zaměřením na děti a mládež

1.1. - 28.2. 2017

Výzva                Vyhodnocení
OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK A OBNOVA ARCHITEKTONICKY CENNÝCH STAVEB program na podporu obnovy kulturních památek a architektonicky cenných staveb nacházejících se na území města

10.10. - 8.12.2016

Výzva                Vyhodnocení
DOTACE OD UVOLNĚNÝCH ZASTUPITELŮ Dotace je zaměřena na činnost neziskového sektoru v oblasti sociální, zdravotní, prevence kriminality, kulturní, sportovní a vzdělávání.

 II. kolo
1.10.- 31.10.
2016

Výzva                Vyhodnocení
DOTACE OD RADY MĚSTA Dotace je zaměřena na činnost v těchto oblastech:
sociální, zdravotní, prevence kriminality, kulturní, sportovní a vzdělávání.

II. kolo

1.9. - 30.9.
2016

Výzva                Vyhodnocení
DOTACE PRO POSKYTOVATELE PRORODINNÝCH AKTIVIT A SLUŽEB Dotace organizacím provozující centra, která poskytují prorodinné aktivity rodičům s dětmi včetně aktivit posilující mezigenerační soužití.

do
30.6.2016

Výzva                Vyhodnocení
DOTACE OD UVOLNĚNÝCH ZASTUPITELŮ Dotace je zaměřena na činnost neziskového sektoru v oblasti sociální, zdravotní, prevence kriminality, kulturní, sportovní a vzdělávání.

I. kolo
1.5. - 31.5. 2016

Výzva                Vyhodnocení

DOTACE OD RADY MĚSTA

Dotace je zaměřena na činnost v těchto oblastech:
sociální, zdravotní, prevence kriminality, kulturní, sportovní a vzdělávání.

I. kolo
1.4. - 30.4.
2016

Výzva                Vyhodnocení
Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti Dotace je zaměřena na podporu činnosti organizací a spolků sdružujících seniory a osoby se zdravotním postižením.  1.2.2016

-

 28.2.2016
Výzva                Vyhodnocení
KULTURA 2016 program na podporu kultury ve městě 31.1.2016
Výzva                Vyhodnocení
SPORTOVIŠTĚ 2016 program na podporu provozu sportovišť ve městě 29.2.2016
Výzva                Vyhodnocení
ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2016 program na podporu činnosti organizovaného sportu dospělých 29.2.2016
Výzva                Vyhodnocení
Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb Dotace organizacím, které poskytují sociální a zdravotní služby zařazené v komunitním plánu sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 - 2016. 1.1.2016
-
31.1.2016
Výzva                Vyhodnocení
SPORT 2016  program na podporu činnosti organizovaného sportu mládeže a sportovních akcí ve městě 31.1.2016
Výzva                Vyhodnocení
VOLNÝ ČAS 2016 program na podporu volnočasových aktivit obyvatel města a jeho okolí, se zvláštním zaměřením na děti a mládež 31.1.2016
Výzva                Vyhodnocení
OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK program na podporu obnovy kulturních památek nacházejících se na území města

3.12.2015

Výzva                Vyhodnocení
DOTACE OD
UVOLNĚNÝCH ZASTUPITELŮ
program na podporu činnosti neziskového sektoru v oblasti sociální, zdravotní, prevence kriminality, kulturní, sportovní a vzdělávání

I. kolo 
22. 5.-30. 6. 2015

II. kolo
1. 9.-1.10. 2015

Výzva   I. kolo - vyhodnocení   II. kolo -  vyhodnocení
DOTACE OD RADY MĚSTA program na podporu činnosti v sociální, zdravotní, kulturní, sportovní a vzdělávací oblasti a prevenci kriminality 13. 4.–15. 7. 2015
Výzva                Vyhodnocení
EDIČNÍ ČINNOST 2015 program na podporu ediční činnosti s vazbou na kulturu, historii, přírodu 30.5.2015
Výzva                Vyhodnocení
ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2015 program na podporu udržitelnosti a rozvoje dlouhodobých sportovních aktivit organizovaného sportu dospělých 20.3.2015
Výzva                Vyhodnocení
KULTURA 2015 program na podporu kultury ve městě 27.2.2015
Výzva                Vyhodnocení
VOLNÝ ČAS 2015 program na podporu volnočasových aktivit dětí, mládeže, zdravotně postižených, místních a regionálních sdružení 27.2.2015
Výzva                Vyhodnocení
SPORT 2015 program na podporu sportu ve městě 31.1.2015
Výzva                Vyhodnocení
ORGANIZOVANÝ SPORT 2014 program na podporu udržitelnosti a rozvoje dlouhodobých sportovních aktivit organizovaného sportu dospělých 7.4.2014
Výzva                Vyhodnocení
KULTURA 2014 program na podporu kultury ve městě 28.2.2014
Výzva                Vyhodnocení
VOLNÝ ČAS 2014 program na podporu volnočasových aktivit dětí, mládeže, zdravotně postižených, místních a regionálních sdružení 28.2.2014
Výzva                Vyhodnocení
SPORT 2014 program na podporu sportu ve městě 31.1.2014
Výzva                Vyhodnocení
PREZENTACE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU V ZAHRANIČÍ 2013 program na podporu prezentace města v zahraničí 14.6.2013
Výzva                Vyhodnocení
ORGANIZOVANÝ SPORT 2013 program na podporu udržitelnosti a rozvoje dlouhodobých sportovních aktivit organizovaného sportu dospělých 25.3.2013
Výzva                Vyhodnocení
EDIČNÍ ČINNOST 2013 program na podporu ediční činnosti s vazbou na kulturu, historii, přírodu 28.2.2013
Výzva                Vyhodnocení
KULTURA 2013 program na podporu kultury ve městě 28.2.2013
Výzva                Vyhodnocení
VOLNÝ ČAS 2013 program na podporu volnočasových aktivit dětí, mládeže, zdravotně postižených, místních a regionálních sdružení 28.2.2013
Výzva                Vyhodnocení
SPORT 2013 program na podporu sportu ve městě 31.1.2013
Výzva                Vyhodnocení
VOLNÝ ČAS 2012 program na podporu volnočasových aktivit dětí, mládeže, zdravotně postižených, místních a regionálních sdružení 29.2.2012
Výzva                Vyhodnocení
KULTURA 2012 program na podporu kultury ve městě 29.2.2012
Výzva                Vyhodnocení
SPORT 2012 program na podporu sportu ve městě 23.1.2012
Výzva                Vyhodnocení