Formuláře

Odbor dopravy

Odbor finanční

Odbor majetkoprávní

Odbor komunálních služeb

Odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad

Živnostenské podnikání

K ohlášení živnosti a dalších souvisejících úkonů není nutné před osobním jednáním na živnostenském úřadě mít s sebou vyplněný příslušný formulář! Na základě Vámi sdělených údajů uvedených při ohlášení živnosti tiskopis za Vás vyhotovíme, společně zkontrolujeme a Vy jen potvrdíte. Potřebujete-li z různých důvodů formulář vyplnit a vytisknout před jednáním na živnostenském úřadě, informace k dalšímu jak zahájit podnikání. Máte také možnost vytvořit elektronické podání (EPO) a to zaslat elektronicky živnostenskému úřadu. Podrobnosti a návody k tomuto postupu najdete na stránce: https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-obecni-zivnostensky-urad/tiskopisy

Přílohy:

Zemědělský podnikatel

Evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, matrika

Odbor sociální

Odbor stavební a územního plánování

Stavební úřad

ŽÁDOSTI vyplývající z prováděcích předpisů ke stavebnímu zákonu

ŽÁDOSTI vytvořené pro potřeby klientů

Správní poplatky

Rozsah a obsah dokumentace

 Žádost o vyjádření k existenci sítí

Územní plánování

Památková péče

Odbor strategického rozvoje a investic

Odbor školství, kultury, sportu a marketingu

Odbor životního prostředí

ZPF

Lesní hospodářství

Myslivost

Odpadové hospodářství

Ochrana ovzduší

Ochrana přírody

Rybářství

Vodní hospodářství

Další informace z odboru ŽP naleznete zde:

Kancelář tajemnice