Městský úřad informuje

 

Kancelář tajemnice

Odbor dopravy

Odbor finanční

Odbor komunálních služeb

Odbor majetkoprávní

Odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad

Odbor sociální

Odbor stavební a územního plánování

Územní plánování

Stavební úřad

Číslování budov

Památková péče

Odbor strategického rozvoje a investic

Odbor školství, kultury, sportu a marketingu

Odbor životního prostředí

Další informace z odboru ŽP naleznete zde: