Městský úřad informuje

Úsek tajemníka a správy MěÚ

Odbor dopravy

Odbor finanční

Odbor komunálních služeb

Odbor majetkoprávní

Odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad

Odbor rozvoje a územního plánování

Odbor sociální

Odbor stavební

Odbor školství, kultury, sportu a marketingu

Odbor životního prostředí

Další informace z odboru ŽP naleznete zde:

Organizační složka Technická správa budov města

---