Koronavirus – nařízení, kontakty, odkazy

Přehled nařízení Vlády ČR

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/

 

Odkazy na důležité weby

Zdroje informací:

 • Úřad vlády: www.vlada.cz
 • Státní zdravotní ústav: www.szu.cz – zdraví a hygiena
 • Ministerstvo zahraničních věcí: www.mzv.cz – zahraniční cesty
 • Ministerstvo dopravy: www.mdcr.cz – doprava
 • Ministerstvo vnitra: www.mvcr.cz – bezpečnost, hranice, pobyt, pohyb, cizinci
 • Ministerstvo financí: www.mfcr.cz – daně a další finance 
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz – pracovněprávní oblast, sociální pojištění, dávky a služby
 • Česká správa sociálního zabezpečení: www.cssz.cz – sociální pojištění
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz – vzdělávání a sport
 • Ministerstvo zemědělství: www.mze.cz – potraviny, zvířata, rostliny, lesy
 • Ministerstvo spravedlnosti: www.justice.cz – právo, soudy, věznice
 • Ministerstvo pro místní rozvoj: www.mmr.cz – cestovní ruch, zájezdy
 • Českomoravská záruční a rozvojová banka: www.cmrzb.cz – podpůrné programy
 • Česká obchodní inspekce: www.coi.cz – spotřebitelé
 • Informační server pro podnikatele: www.businessinfo.cz/koronavirus 

 

Aktuální informace:

 

Kontakty

 • Infolinka ministerstva zdravotnictví
 • 1212
 • Infolinka Kraje Vysočina
 • 564 602 602
 • Státní zdravotní ústav
 • 724 810 106
 • 725 191 367
 • 725 191 370

 

Infolinky zdravotních pojišťoven

 • VZP:                     952 222 222
 • VoZP:                   844 888 888
 • ČPZP:                  810 800 000
 • OZP:                    261 105 555
 • ZP ŠKODA:         800 209 000
 • RBP:                    800 213 213