Nabídka zaměstnání

zveřejněno: 21. 6. 2019

výběrové řízení na obsazení pracovní pozice koordinátor inkluze

přihlášky do 22. 7. 2019

 

výběrové řízení na obsazení funkce vedoucí/ho odboru školství, kultury, sportu a marketingu

přihlášky do 8. 7. 2019

 

výběrové řízení na obsazení pracovní pozice tisková/ý mluvčí

přihlášky do 28. 6. 2019

 


Nabídka zaměstnání příspěvkových organizací a organizací s účastí města 

 

Volné pracovní místo PO Mateřská škola Žďár nad Sázavou - vedoucí školní jídelny

 

Volná pracovní místa PO Kultura Žďár

Volná pracovní místa PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou

Volná pracovní místa PO SPORTIS