Nabídka zaměstnání

zveřejněno: 10. 4. 2019

Referent/ka odboru sociálního - agendy veřejného opatrovnictví a sociálního pracovníka

- přihlášky do 17. 4. 2019

 

Asistent prevence kriminality                 

dotazník a motivační dotazník 
- přihlášky do 18. 4. 2019

 

Referent/ka úseku tajemníka a správy MěÚ

- přihlášky do 6. 5. 2019

 

Referent/ka odboru rozvoje a územního plánování - referent/ka pro územní plánování a administrativu

- přihlášky do 6. 5. 2019

 


Nabídka zaměstnání příspěvkových organizací a organizací s účastí města

Knihovník metodik / knihovnice metodička

- přihlášky do 30. 4. 2019

 

Volná pracovní místa PO Kultura Žďár

Volná pracovní místa PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou

Volná pracovní místa PO SPORTIS