Uzavírky komunikací

zveřejněno: 1. 10. 2014

Uzavírky silnic I. třídy

Tyto uzavírky jsou povoleny Krajským úřadem kraje Vysočina - odborem dopravy a silničního hospodářství, případné dotazy adresujte přímo na Krajský úřad.

Žádná uzavírka neuvedena.

Uzavírky silnic II. a III. třídy

Žádná uzavírka neuvedena.

Uzavírky místních komunikací

Termín uzavírky: 1. 12. 2021 - 30. 11. 2024

Rozsah: Částečná uzavírka místní komunikace vedoucí k překladišti ČD na odbočce ze silnice II/353 ulice Jihlavská ve Žďáře nad Sázavou (zúžení do jednoho jízdního pruhu).

Objížďka: nestanovuje se, jedná se o slepou komunikaci

Zodpovědná osoba: MěÚ Žďár n.S. - odbor komunálních služeb (p. Kasper, 566 688 181)


Termín uzavírky: 6. 3. 2023 - 30. 4. 2024 zimní přestávka 12/2023 - 01/2024

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace ulice Jamské ve Žďáře nad Sázavou, v prostoru u budovy Hasičského záchranného sboru

Objížďka: od uzavřeného úseku ulice Jamská ulicí Novoměstská a po nové propojce Novoměstská – Jamská v průmyslové zóně ve Žďáře nad Sázavou

Zodpovědná osoba: za EUROVIA - Ing. Tomáš Sedlák, tel. 602 764 526


Termín uzavírky: 31. 7. 2023 - 31. 12. 2023

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace – cyklostezka EV4 pod Bránským rybníkem ve Žďáře nad Sázavou – komunikace spojující cyklostezku CT 5061 s ulicí Purkyňova

Objížďka: nestanovuje se, možno využít přilehlé místní komunikace bez značení s využitím místní znalosti

Zodpovědná osoba: AQUASYS s.r.o., kontaktní osoba p. Jaromír Kocián, tel. 724 469 720.


Termín uzavírky: 18. 9. 2023 - 30. 11. 2023

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace ve Žďáře nad Sázavou - ul. Vodárenská (v úseku od ulice Studentská po panelovou část komunikace včetně)

Objížďka: nestanovuje se, možno využít přilehlé komunikace s využitím místní znalosti

Zodpovědná osoba: za VAS a.s.: Ing. Miroslav Inwald, tel. 724 060 829


Termín uzavírky: 9. 12. 2023 - 9. 12. 2023 12 - 19 h

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace – nám. Republiky ve Žďáře nad Sázavou

Objížďka: nestanovuje se

Zodpovědná osoba: za MěÚ OŠKSM: Mgr. Petr Sedlák


Termín uzavírky: 1. 1. 2024 - 1. 1. 2024 16:00 - 18:30 h

Rozsah: úplná uzavírka Havlíčkovo náměstí, ulice Radniční, ulice Tvrz a náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou (horní část náměstí)

Objížďka: nestanovuje se

Zodpovědná osoba: MěÚ, OŠKSM, Mgr. Petr Sedlák