Uzavírky komunikací

Uzavírky silnic I. třídy

Informace převzaty z webu Krajského úřadu (http://extranet.kr-vysocina.cz/doprava/). Tyto uzavírky jsou povoleny Krajským úřadem kraje Vysočina - odborem dopravy a silničního hospodářství, případné dotazy adresujte přímo na Krajský úřad.

Termín uzavírky: 3. 4. 2018 - 31. 7. 2018

Rozsah: částečná uzavírka I/37 v úseku Žďár n.S. - Ostrov n.Osl., rozdělená do etap

Objížďka: po silnici I/37 v jízdním pruhu, kde nebudou probíhat stavební práce

Zodpovědná osoba: M-Silnice a.s., kontaktní osoba: p.Karel Bratršovský, tel. 725 780 036


Uzavírky silnic II. a III. třídy

Termín uzavírky: 16. 4. 2018 - 31. 8. 2018

Rozsah: úplnou uzavírku silnice III/35012 v místě mostu ev. č. 35012-3 v km 1,940 – 2,060 přes tok Loseničku, mezi obcí Pořežín a Ronov n.S.

Objížďka: po silnicích č. III/35012, III/35011, III/35018 a I/19 od uzavřeného mostu přes obce Pořežín, Velká Losenice, Nové Dvory, Ronov nad Sázavou k uzavřenému mostu, obousměrně

Zodpovědná osoba: IRBG Bohemia s.r.o., kontaktní osoba: Ing. Jaromír Lipner, tel. 778 451 861.


Termín uzavírky: 15. 6. 2018 - 29. 8. 2018

Rozsah: částečná uzavírka silnice II/353 v km 49,030 – 51,029 v celkové délce 2 km v úseku od hranice okresu Jihlava do obce Rudolec včetně zastavěného území obce, za použití světelného signalizačního zařízení (semaforů)

Objížďka: nestanovuje se, provoz bude veden kyvadlově vždy v jednom jízdním pruhu, ve kterém nebudou probíhat stavební práce. Provoz bude řízen pomocí světelného signalizačního zařízení, tzv. semaforů.

Zodpovědná osoba: ZNAKOM Vysočina, kontaktní osoba: Ing. Petr Ošmera, tel. 725 015 243.


Uzavírky místních komunikací

Termín uzavírky: 19. 3. 2018 - 30. 11. 2018

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace ulice V Lískách, Na Úvoze a k Přehradě ve Žďáře nad Sázavou

Objížďka: po silnici II/353 ulicí Vysocká a po přilehlých místních komunikacích dle aktuálního postupu prací.

Zodpovědná osoba: GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, Velké Meziříčí, kontaktní osoba: p. Michaela Králová, tel. 604 226 230


Termín uzavírky: 25. 5. 2018 - 31. 8. 2018 doba prací cca 8 dní

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace ulice Uhlířská ve Žďáře nad Sázavou, v úseku mezi řadovými garážemi a křižovatkou s ulicí Vápenická

Objížďka: po přilehlých místních komunikacích ulicemi Okružní horní, Libická a Vápenická

Zodpovědná osoba: SATT a.s., Okružní 11, Žďár nad Sázavou, kontaktní osoba: p. Šimeček, tel. 777 734 913


Termín uzavírky: 11. 6. 2018 - 29. 6. 2018

Rozsah: úplná uzavírka ulice Strojírenská v úseku od okružní křižovatky ulic Nádražní a Smetanova (U Ivana) ke křižovatce s ulicí Dvořákova (komunikace kolem budovy Okresního soudu a Mountfieldu) ve Žďáře nad Sázavou

Objížďka: od uzavřeného úseku ulicí Nádražní kolem nádraží, ulicemi Chelčického, Jihlavská, Brněnská, Horní, nám. Republiky, ulicí Žižkova, Brodská, Revoluční a Strojírenská k uzavřenému úseku.

Zodpovědná osoba: M - SILNICE a.s. Pardubice, kontaktní osoba: p. Michal Hejkal, tel. 606 621 568.