Uzavírky komunikací

zveřejněno: 1. 10. 2014

Uzavírky silnic I. třídy

Tyto uzavírky jsou povoleny Krajským úřadem kraje Vysočina - odborem dopravy a silničního hospodářství, případné dotazy adresujte přímo na Krajský úřad.

Žádná uzavírka neuvedena.

Uzavírky silnic II. a III. třídy

Termín uzavírky: 30. 6. 2020 - 31. 10. 2020

Rozsah: úplná uzavírka silnice č. II/353 v úseku mezi obcemi Radonín - Budeč

Objížďka: pro veškerý provoz po provizorní panelové komunikaci

Zodpovědná osoba: p. Vejražka Petr


Termín uzavírky: 27. 7. 2020 - 30. 10. 2020

Rozsah: úplná uzavírka silnice III/35429 v km 6,970 – 6,990 v místě mostu ev. č. 354219-4 v obci Bohdalov

Objížďka: nestanovuje se

Zodpovědná osoba: za GREMIS - Ing. Pavel Mužátko


Termín uzavírky: 11. 9. 2020 - 31. 10. 2020

Rozsah: částečná uzavírka silnice č. II/353 v úseku mezi Nové Veselí - Bohdalov - v místě napojení obchvatu

Objížďka: nestanovuje se, projíždí se stavbou

Zodpovědná osoba: Vejražka Petr


Termín uzavírky: 14. 9. 2020 - 31. 10. 2020

Rozsah: úplná uzavírka silnice II/354 a III/35425 v obci Radostín nad Oslavou

Objížďka: vozidla do 3,5 t: Radostín n.O. – Ostrov n.O. – Rousměrov – Jívoví – Křižanov – Martinice – V. Meziříčí – Netín – Radostín n.O.
vozidla nad 3,5 t: Radostín n.O. - Ostrov n.O. – Rousměrov – Jívoví – Křižanov – Ořechov – Os.Bítýška – Ruda – Jabloňov – V.Meziříčí – Netín – Radostín n.O.

Zodpovědná osoba: za Chládek a Tintěra a.s. – pan Petr Jelínek


Uzavírky místních komunikací

Termín uzavírky: 23. 3. 2020 - 30. 11. 2020

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace ulice Pelikánova, Makovského, Špálova a Štursova a mezilehlých chodníků ve Žďáře nad Sázavou

Objížďka: po přilehlých místních komunikacích

Zodpovědná osoba: COLAS a.s., kontaktní osoba p. Hladíková


Termín uzavírky: 3. 4. 2020 - 30. 11. 2020

Rozsah: částečná a úplná uzavírka místní komunikace v ulici Strojírenská v prostoru obou mostních objektů před firmou Žďas a.s. ve Žďáře nad Sázavou

Objížďka: provoz bude zajištěn světelnou signalizací, případně silniční provoz bude odkloněn na provizorní panelovou komunikaci

Zodpovědná osoba: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., kontaktní osoba: Ing. Lukáš Neděla


Termín uzavírky: 15. 6. 2020 - 31. 12. 2020

Rozsah: úplná uzavírka části místní komunikace v ulici Studentská ve Žďáře nad Sázavou v úseku od křižovatky s ulicí Neumannova až za sjezd (včetně sjezdu) na parkoviště k LIDLu

Objížďka: po místních komunikacích ulicemi Neumannova a Studentská, po silnici I/37 ulicí Dolní a po silnici II/353 ulicí Wonkova ve Žďáře nad Sázavou

Zodpovědná osoba: Ondřej Košťál, tel. 725 933 108


Termín uzavírky: 1. 7. 2020 - 31. 10. 2020

Rozsah: úplná uzavírka místních komunikací na Doležalově náměstí, ulice Horní a ulice Smetanova (v úseku mezi Městským divadlem a ZUŠ, komunikace za budovou Hotelu FIT a komunikace za budovou Hotelového domu Morava)

Objížďka: po přilehlých místních komunikací

Zodpovědná osoba: Martin Kovář


Termín uzavírky: 3. 9. 2020 - 31. 10. 2020

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace ulice Novoměstská ve Žďáře nad Sázavou, v úseku mezi objekty AGRgastro a ČS PHM (do obou objektů bude umožněn příjezd)

Objížďka: po místní komunikaci ulice Novoměstská ve Žďáře nad Sázavou, po silnici I/19 (obchvat) a po silnici III/35421 ulice Jamská ve Žďáře nad Sázavou

Zodpovědná osoba: PKS stavby, a.s., kontaktní osoba: Libor Kotárek


Termín uzavírky: 15. 9. 2020 - 18. 9. 2020

Rozsah: úplná uzavírku místní komunikace v ulici Neumannova u křižovatky s ulicí Studentská a u č.or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, včetně místní komunikace v ulici Neumannova u č.or. 1 – 9 ve Žďáře nad Sázavou

Objížďka: obusměrně po místní komunikaci ulicí Neumannova, ulicí Novoměstská, poté po silnici I/37 ulicí Horní, nám. Republiky, Havlíčkovo náměstí, poté po místní komunikaci ulicí Neumannova

Zodpovědná osoba: za VHS Bohenia a.s. - p. Josef Šrámek