Uzavírky komunikací

zveřejněno: 1. 10. 2014

Uzavírky silnic I. třídy

Informace převzaty z webu Krajského úřadu (https://doprava.kr-vysocina.cz/uzavirky/zdar-nad-sazavou). Tyto uzavírky jsou povoleny Krajským úřadem kraje Vysočina - odborem dopravy a silničního hospodářství, případné dotazy adresujte přímo na Krajský úřad.

Termín uzavírky: 1. 4. 2019 - 30. 9. 2019

Rozsah: Úplná uzavírka silnice I/19 Sázava - Žďár n.S. (od křižovatky I/19 a II/352 (směr Nížkov) po křižovatku se silnicí I/19 a III/301843 u čerpací stanice OMV)

Objížďka: Ve směru Žďár–Přibyslav pro veškerý provoz: ZR, Stržanov, Polnička, Račín, Vepřová, Malá Losenice - Přibyslav.
Ve směru Přibyslav–Žďár do 12t: M.Losenice, Vepřová, Polnička, Stržanov, ZR
Ve směru Přibyslav–Žďár nad 12t: Modlíkov, Havl.Borová, Ždírec n.D., Krucemburk, V.Městec, ZR

Zodpovědná osoba: MADOS MT s.r.o., Lupenice, p. Mazura, tel. 603 552 201


Termín uzavírky: 31. 5. 2019 - 31. 10. 2019

Rozsah: částečná uzavírka I/37 u Stržanova

Objížďka: provoz bude veden kyvadlově v jednom jízdním pruhu a řízen semafory

Zodpovědná osoba: PORR a.s., kontaktní osoba: Ondřej Košťál, tel. 725 933 108


Uzavírky silnic II. a III. třídy

Žádná uzavírka neuvedena.

Uzavírky místních komunikací

Termín uzavírky: 15. 7. 2019 - 30. 9. 2019

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace ulice Lučiny č.or. 6 - 7 a části chodníku v ulici Brněnská (pod okružní křižovatkou u prodejny Koupelny) ve Žďáře nad Sázavou

Objížďka: nestanovuje se

Zodpovědná osoba: Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Žďár n.S.


Termín uzavírky: 2. 9. 2019 - 30. 9. 2019

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace ulice Husova v prostoru před budovou OSSZ ve Žďáře nad Sázavou

Objížďka: po přilehlých místních komunikacích, zejm. po ulici Strojírenská ve Žďáře nad Sázavou, bez značení s využitím místní znalosti.

Zodpovědná osoba: SATT a.s., kontaktní osoba Martin Kovář


Termín uzavírky: 2. 9. 2019 - 30. 6. 2020 přerušení prací 12/2019 - 02/2020

Rozsah: úplná uzavírka místních komunikací ulice Nádražní, Tyršova a Husova ve Žďáře nad Sázavou

Objížďka: po přilehlých místních komunikacích bez značení s využitím místní znalosti

Zodpovědná osoba: 1.Žďárská plynařská a vodařská, a.s. - p. Martin Pospíchal