Uzavírky komunikací

Uzavírky silnic I. třídy

Informace převzaty z webu Krajského úřadu (https://doprava.kr-vysocina.cz/uzavirky/zdar-nad-sazavou). Tyto uzavírky jsou povoleny Krajským úřadem kraje Vysočina - odborem dopravy a silničního hospodářství, případné dotazy adresujte přímo na Krajský úřad.

Termín uzavírky: 1. 4. 2019 - 30. 9. 2019

Rozsah: Úplná uzavírka silnice I/19 Sázava - Žďár n.S. (od křižovatky I/19 a II/352 (směr Nížkov) po křižovatku se silnicí I/19 a III/301843 u čerpací stanice OMV)

Objížďka: Ve směru Žďár–Přibyslav pro veškerý provoz: ZR, Stržanov, Polnička, Račín, Vepřová, Malá Losenice - Přibyslav.
Ve směru Přibyslav–Žďár do 12t: M.Losenice, Vepřová, Polnička, Stržanov, ZR
Ve směru Přibyslav–Žďár nad 12t: Modlíkov, Havl.Borová, Ždírec n.D., Krucemburk, V.Městec, ZR

Zodpovědná osoba: MADOS MT s.r.o., Lupenice, p. Mazura, tel. 603 552 201


Termín uzavírky: 1. 4. 2019 - 31. 7. 2019

Rozsah: úplná uzavírka silnice I/19 Sázava - Hamry n.S.

Objížďka: Pro vozidla do 12 t: obousměrně ze Sázavy do Přibyslavi, Vepřovou, Račín, Polničku do Ždáru.
Pro vozidla nad 12 t: obousměrně ze Sázavy přes Přibyslav, Pohled, Krucemburk, Vojnův Městec do Žďáru,

Zodpovědná osoba: MADOS MT, p. Mazura, tel. 603 552 201


Uzavírky silnic II. a III. třídy

Termín uzavírky: 8. 4. 2019 - 30. 6. 2019

Rozsah: částečná uzavírka silnice II/354 v km 14,760 – 14,960 ve Svratce – ulice Libušina a Pláňava
rozdělené do několika etap a tří pracovních úseků, za použití světelného signalizačního zařízení (semaforů)

Objížďka: nestanovuje se, provoz bude veden kyvadlově vždy v jednom jízdním pruhu, ve kterém nebudou probíhat stavební práce. Provoz bude řízen pomocí semaforů.

Zodpovědná osoba: Martin Pospíchal, tel. 603 252 922


Termín uzavírky: 23. 4. 2019 - 30. 4. 2019

Rozsah: úplná uzavírka silnice III/3538 v km cca 0,480 – 0,600 ulice K Újezdu mezi domy č.or. 169 – 173 v Novém Veselí

Objížďka: obousměrně po silnici II/353 ulicí Bohdalovská a po místní komunikaci ulicí U Kapličky v obci Nové Veselí

Zodpovědná osoba: Martin Pospíchal, tel. 603 252 922


Termín uzavírky: 2. 5. 2019 - 15. 7. 2019

Rozsah: uzavírka jednoho jízdního pruhu silnice III/35311 v ulici Na Městečku v Novém Veselí v úseku od křižovatky se silnicí II/353 po křižovatku se silnicí III/35311 a místní komunikace (jednosměrka vedoucí nad kostelem), kdy provoz bude umožněn v levém jízdním pruhu silnice III/35311 ve směru od silnice II/353 k obci Březí n.Osl.;

Objížďka: pro veškerý provoz po jednosměrné místní komunikaci vedoucí nad kostelem ve směru Březí n.O. – silnice II/353. Délka objížďky: 250 m.

Zodpovědná osoba: VHS Bohemia, a.s., p. Zdeněk Smažil, tel. 775 058 429


Uzavírky místních komunikací

Termín uzavírky: 16. 5. 2019 - 16. 5. 2019 7:30 h - 13:00 h

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace ulice V Zahrádkách ve Žďáře nad Sázavou v úseku od rodinného domu č.p. 12 až po rodinný dům č.p. 30

Objížďka: po místních komunikacích od uzavřeného úseku v ulici V Zahrádkách přes ulici Okružní dolní a Strojírenskou zpět k uzavřenému úseku v ulici V Zahrádkách ve Žďáře nad Sázavou, obousměrně.

Zodpovědná osoba: Ing. Jaroslav Miklík, tel. 736 510 455


Termín uzavírky: 1. 6. 2019 - 1. 6. 2019 8:00 - 18:00 hod.

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace ve Žďáře nad Sázavou - parkoviště mezi Hotelem FIT a Hotelovým domem Morava na ulici Horní

Objížďka: nestanovuje se.

Zodpovědná osoba: za žadatele DELUXE GANGSTA s.r.o.: pan Lukáš Daniel


Termín uzavírky: 8. 6. 2019 - 8. 6. 2019 6:00 - 24:00 hod.

Rozsah: úplná uzavírka místních komunikací na nám. Republiky včetně příjezdové komunikace od silnice I/37 k Morovému sloupu, úplná uzavírka Doležalova náměstí, ulice Nádražní, pěší zóny, centrální parkoviště, park Farská humna ve Žďáře n.S. - Den Žďáru

Objížďka: po místních komunikacích v blízkosti uzavřených komunikací - bez značení s využitím místní znalosti

Zodpovědná osoba: za organizátora MěÚ OŠKS: p. Dana Hrstková, tel.: 736 510 469.