Uzavírky komunikací

zveřejněno: 1. 10. 2014

Uzavírky silnic I. třídy

Tyto uzavírky jsou povoleny Krajským úřadem kraje Vysočina - odborem dopravy a silničního hospodářství, případné dotazy adresujte přímo na Krajský úřad.

Žádná uzavírka neuvedena.

Uzavírky silnic II. a III. třídy

Žádná uzavírka neuvedena.

Uzavírky místních komunikací

Termín uzavírky: 23. 3. 2020 - 30. 11. 2020

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace ulice Pelikánova, Makovského, Špálova a Štursova a mezilehlých chodníků ve Žďáře nad Sázavou

Objížďka: po přilehlých místních komunikacích

Zodpovědná osoba: COLAS a.s., kontaktní osoba p. Hladíková


Termín uzavírky: 3. 4. 2020 - 30. 11. 2020

Rozsah: částečná a úplná uzavírka místní komunikace v ulici Strojírenská v prostoru obou mostních objektů před firmou Žďas a.s. ve Žďáře nad Sázavou

Objížďka: provoz bude zajištěn světelnou signalizací, případně silniční provoz bude odkloněn na provizorní panelovou komunikaci

Zodpovědná osoba: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., kontaktní osoba: Ing. Lukáš Neděla


Termín uzavírky: 15. 6. 2020 - 31. 12. 2020

Rozsah: úplná uzavírka části místní komunikace v ulici Studentská ve Žďáře nad Sázavou v úseku od křižovatky s ulicí Neumannova až za sjezd (včetně sjezdu) na parkoviště k LIDLu

Objížďka: po místních komunikacích ulicemi Neumannova a Studentská, po silnici I/37 ulicí Dolní a po silnici II/353 ulicí Wonkova ve Žďáře nad Sázavou

Zodpovědná osoba: Ondřej Košťál, tel. 725 933 108