Uzavírky komunikací

Uzavírky silnic I. třídy

Informace převzaty z webu Krajského úřadu (http://extranet.kr-vysocina.cz/doprava/). Tyto uzavírky jsou povoleny Krajským úřadem kraje Vysočina - odborem dopravy a silničního hospodářství, případné dotazy adresujte přímo na Krajský úřad.

Termín uzavírky: 3. 4. 2018 - 31. 7. 2018

Rozsah: částečná uzavírka I/37 v úseku Žďár n.S. - Ostrov n.Osl., rozdělená do etap

Objížďka: po silnici I/37 v jízdním pruhu, kde nebudou probíhat stavební práce

Zodpovědná osoba: M-Silnice a.s., kontaktní osoba: p.Karel Bratršovský, tel. 725 780 036


Uzavírky silnic II. a III. třídy

Termín uzavírky: 16. 4. 2018 - 31. 8. 2018

Rozsah: úplnou uzavírku silnice III/35012 v místě mostu ev. č. 35012-3 v km 1,940 – 2,060 přes tok Loseničku, mezi obcí Pořežín a Ronov n.S.

Objížďka: po silnicích č. III/35012, III/35011, III/35018 a I/19 od uzavřeného mostu přes obce Pořežín, Velká Losenice, Nové Dvory, Ronov nad Sázavou k uzavřenému mostu, obousměrně

Zodpovědná osoba: IRBG Bohemia s.r.o., kontaktní osoba: Ing. Jaromír Lipner, tel. 778 451 861.


Termín uzavírky: 15. 6. 2018 - 29. 8. 2018

Rozsah: částečná uzavírka silnice II/353 v km 49,030 – 51,029 v celkové délce 2 km v úseku od hranice okresu Jihlava do obce Rudolec včetně zastavěného území obce, za použití světelného signalizačního zařízení (semaforů)

Objížďka: nestanovuje se, provoz bude veden kyvadlově vždy v jednom jízdním pruhu, ve kterém nebudou probíhat stavební práce. Provoz bude řízen pomocí světelného signalizačního zařízení, tzv. semaforů.

Zodpovědná osoba: ZNAKOM Vysočina, kontaktní osoba: Ing. Petr Ošmera, tel. 725 015 243.


Termín uzavírky: 16. 7. 2018 - 14. 10. 2018

Rozsah: úplná uzavírka silnice III/35429 v km 2,065 – 3,065 v celkové délce 1 km v úseku v zastavěném území obce Pavlov

Objížďka: Pro veškerý provoz je vedena obousměrně po silnicích II/354, III/34826, III/3881, II/388, II/353, II/3536, III/3537, III/35431 přes zastavěné území obcí Radostín nad Oslavou, Znětínek, Pokojov, Bohdalov, Rudolec, Kyjov.

Zodpovědná osoba: KSÚSV Žďár n.S., kontaktní osoba: Zdeněk Smažil, tel. 775 058 429, 566 692 021.


Uzavírky místních komunikací

Termín uzavírky: 19. 3. 2018 - 30. 11. 2018

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace ulice V Lískách, Na Úvoze a k Přehradě ve Žďáře nad Sázavou

Objížďka: po silnici II/353 ulicí Vysocká a po přilehlých místních komunikacích dle aktuálního postupu prací.

Zodpovědná osoba: GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, Velké Meziříčí, kontaktní osoba: p. Michaela Králová, tel. 604 226 230


Termín uzavírky: 25. 5. 2018 - 31. 8. 2018 doba prací cca 8 dní

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace ulice Uhlířská ve Žďáře nad Sázavou, v úseku mezi řadovými garážemi a křižovatkou s ulicí Vápenická

Objížďka: po přilehlých místních komunikacích ulicemi Okružní horní, Libická a Vápenická

Zodpovědná osoba: SATT a.s., Okružní 11, Žďár nad Sázavou, kontaktní osoba: p. Šimeček, tel. 777 734 913


Termín uzavírky: 1. 7. 2018 - 31. 8. 2018

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace ulice Alšova, Mařákova, Průchova a přilehlých chodníků ve Žďáře nad Sázavou

Objížďka: po přilehlých místních komunikacích dle aktuálního postupu prací, bez značení s využitím místní znalosti

Zodpovědná osoba: COLAS CZ a.s., kontaktní osoba: p. Luboš Bulíček, tel. 733 780 376.


Termín uzavírky: 1. 8. 2018 - 30. 10. 2018

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace v prostoru křižovatky ulice Veselská a Barákova ve Žďáře nad Sázavou, 1. etapa uzavírka Veselské, 2. etapa uzavírka Barákova

Objížďka: ulicemi Veselská, Jiřího s Poděbrad, Strojírenská a Barákova

Zodpovědná osoba: SATT a.s., Okružní 11, Žďár nad Sázavou, kontaktní osoba: p. Šimeček, tel. 777 734 913.