Uzavírky komunikací

zveřejněno: 1. 10. 2014

Uzavírky silnic I. třídy

Tyto uzavírky jsou povoleny Krajským úřadem kraje Vysočina - odborem dopravy a silničního hospodářství, případné dotazy adresujte přímo na Krajský úřad.

Žádná uzavírka neuvedena.

Uzavírky silnic II. a III. třídy

Termín uzavírky: 3. 5. 2021 - 28. 5. 2021

Rozsah: úplná uzavírka silnice III/35014 v km 4,132 – 10,264 v úseku mezi obcemi Vepřová a Radostín

Objížďka: pro veškerý provoz je vedena obousměrně po silnicích II/350, I/37 a III/35014 přes zastavěné území obce Vepřová, Račín, Polnička, (Škrdlovice), (Karlov), Vojnův Městec a Radostín.

Zodpovědná osoba: KSUSV - Ing. Michal Brych, tel. 605 292 415


Uzavírky místních komunikací

Termín uzavírky: 22. 3. 2021 - 30. 11. 2021

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace ulice Pelikánova, Makovského a Špálova a přilehlých chodníků ve Žďáře nad Sázavou

Objížďka: po přilehlých místních komunikacích

Zodpovědná osoba: COLAS a.s., kontaktní osoba p. Hladíková