Uzavírky komunikací

Uzavírky silnic I. třídy

Informace převzaty z webu Krajského úřadu (http://extranet.kr-vysocina.cz/doprava/). Tyto uzavírky jsou povoleny Krajským úřadem kraje Vysočina - odborem dopravy a silničního hospodářství, případné dotazy adresujte přímo na Krajský úřad.

Žádná uzavírka neuvedena.

Uzavírky silnic II. a III. třídy

Termín uzavírky: 16. 4. 2018 - 30. 11. 2018

Rozsah: úplnou uzavírku silnice III/35012 v místě mostu ev. č. 35012-3 v km 1,940 – 2,060 přes tok Loseničku, mezi obcí Pořežín a Ronov n.S.

Objížďka: po silnicích č. III/35012, III/35011, III/35018 a I/19 od uzavřeného mostu přes obce Pořežín, Velká Losenice, Nové Dvory, Ronov nad Sázavou k uzavřenému mostu, obousměrně

Zodpovědná osoba: KSUSV Žďár n.S., kontaktní osoba: Jakub Pavlas, tel. 735 197 891.


Termín uzavírky: 16. 7. 2018 - 14. 10. 2018

Rozsah: úplná uzavírka silnice III/35429 v km 2,065 – 3,065 v celkové délce 1 km v úseku v zastavěném území obce Pavlov

Objížďka: Pro veškerý provoz je vedena obousměrně po silnicích II/354, III/34826, III/3881, II/388, II/353, II/3536, III/3537, III/35431 přes zastavěné území obcí Radostín nad Oslavou, Znětínek, Pokojov, Bohdalov, Rudolec, Kyjov.

Zodpovědná osoba: KSÚSV Žďár n.S., kontaktní osoba: Zdeněk Smažil, tel. 775 058 429, 566 692 021.


Termín uzavírky: 3. 8. 2018 - 31. 10. 2018

Rozsah: úplná uzavírka silnice III/35011 v km 2,450 – 3,977 v obci Velká Losenice, rozdělené do dvou etap

částečná uzavírka silnice III/35011 v km 3,977 – 4,250 v obci Velká Losenice

Objížďka: I.etapa: po III/35011, II/350 a I/19 z V.Losenice přes M.Losenici, Vepřovou, Račín, Polničku, Žďár n.S., Hamry n.S., Sázavu.
pro 2.etapu: po III/35011, III/35018 a I/19 z Velké Losenice přes Sázavu a po I/19 zpět do V.Losenice.
částečná: kyvadlově za použití SSZ

Zodpovědná osoba: KSÚSV, provoz Žďár n.S., Zdeněk Smažil, tel. 775 058 429


Termín uzavírky: 17. 9. 2018 - 28. 9. 2018

Rozsah: úplná uzavírka silnice III/3538 v km cca 0,480 – 0,600 ulice K Újezdu mezi domy č.or. 169 – 173 v Novém Veselí

Objížďka: Pro veškerý provoz je objížďka vedena obousměrně po silnici II/353 ulicí Bohdalovská a po místní komunikaci ulicí U Kapličky v obci Nové Veselí

Zodpovědná osoba: 1.Žďárská plynařská a vodařská, p. Martin Pospíchal, tel. 603 252 922.


Termín uzavírky: 17. 9. 2018 - 31. 10. 2018

Rozsah: úplná uzavírka silnice III/35011 v km 0,000 - 2,450 v úseku od křižovatky se silnicí I/37 v obci Sázava po začátek zastavěného území obce Velká Losenice

Objížďka: pro veškerý silniční provoz je objízdná trasa vedena obousměrně po silnicích III/35011, III/35018 a I/19 ze Sázavy po silnici I/19 do Velké Losenice

Zodpovědná osoba: za KSÚSV: p. Zdeněk Smažil, tel. 775 058 429


Termín uzavírky: 17. 9. 2018 - 31. 10. 2018

Rozsah: částečná uzavírka silnice III/35011 v km 3,750 – 3,780 v obci Velká Losenice v místě mostu ev. č. 35011-3 (u lihovaru)

Objížďka: nestanovuje se, provoz veden kyvadlově pomocí světelného signalizačního zařízení

Zodpovědná osoba: KSÚSV, kontaktní osoba: Zdeněk Smažil, tel. 775 058 429.


Termín uzavírky: 17. 9. 2018 - 20. 11. 2018

Rozsah: úplná uzavírka silnice II/354 v km 52,360 – 52,140 v obci Radostín nad Oslavou, v úseku od křižovatky se silnicí III/35425 (vedoucí na Kněževes) po ČS PHM

Objížďka: pro veškerý silniční provoz obousměrně po silnicích II/354, I/37, II/360, II/602 a II/354 z Radostína n.O. přes Ostrov n.O., Laštovičky, Rousměrov, Sklené n.O., Jívoví, Křižanov, Kozlov, Martinice, Velké Meziříčí, Lavičky, Netín, Záseku a Zahradiště do Radostína n.O.

Zodpovědná osoba: GREMIS s.r.o, kontaktní osoba: Michaela Králová, tel. 604 226 230.


Termín uzavírky: 25. 9. 2018 - 29. 9. 2018 25.09.2018 od 7:30 hod. – 29.09.2018 do 17:00 hod.

Rozsah: úplná uzavírka železničního přejezdu P7015 se silnicí III/35420 ve Veselíčku

Objížďka: obousměrně po silnicích III/35420, I/19, III/35418, III/35417 z Veselíčka přes Mělkovice, kolem autobazaru, přes Radňovice a Slavkovice) zpět do Veselíčka

Zodpovědná osoba: SŽDC, kontaktní osoba: p. Ilona Rychlíčková, tel. 602 631 888.


Uzavírky místních komunikací

Termín uzavírky: 19. 3. 2018 - 30. 11. 2018

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace ulice V Lískách, Na Úvoze a k Přehradě ve Žďáře nad Sázavou

Objížďka: po silnici II/353 ulicí Vysocká a po přilehlých místních komunikacích dle aktuálního postupu prací.

Zodpovědná osoba: GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, Velké Meziříčí, kontaktní osoba: p. Michaela Králová, tel. 604 226 230


Termín uzavírky: 1. 7. 2018 - 30. 9. 2018

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace ulice Alšova, Mařákova, Průchova a přilehlých chodníků ve Žďáře nad Sázavou

Objížďka: po přilehlých místních komunikacích dle aktuálního postupu prací, bez značení s využitím místní znalosti

Zodpovědná osoba: COLAS CZ a.s., kontaktní osoba: p. Luboš Bulíček, tel. 733 780 376.


Termín uzavírky: 13. 8. 2018 - 10. 10. 2018

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace ulice Neumannova ve Žďáře nad Sázavou
v úseku od křižovatky s ulicí Novoměstská (ulice Novoměstská zůstane průjezdná) v délce cca 80 m, kdy v uzavřeném úseku je i křižovatka s ulicí Nezvalova a dva horní sjezdy od řadových garáží

Objížďka: pro vozidla nad 3,5 t: obousměrně po silnici I/19 od Autobazaru u Mělkovic na ul. Brněnská, dále po I/37 ulicí Brněnská ve Žďáře n.S.
pro vozidla do 3,5 t: obousměrně ulicí Neumannova, po I/37 přes Havlíčkovo nám., nám. Republiky a ul. Horní a Novoměstská ve Žďáře n.S.

Zodpovědná osoba: COLAS CZ a.s., kontaktní osoba: p. Luboš Bulíček, tel. 733 780 376.


Termín uzavírky: 10. 9. 2018 - 10. 10. 2018

Rozsah: částečná uzavírka ulice Novoměstská ve Žďáře n. S. v prostoru před hřbitovem v místě budovaného přechodu pro chodce

Objížďka: nestanovuje se, provoz bude veden kyvadlově v jednom jízdním pruhu, ve kterém nebudou prováděny stavební práce, provoz bude řízen SSZ.

Zodpovědná osoba: COLAS CZ a.s., kontaktní osoba: p. Luboš Bulíček, tel. 733 780 376.


Termín uzavírky: 1. 10. 2018 - 30. 10. 2018

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace v prostoru křižovatky ulice Veselská a Barákova ve Žďáře nad Sázavou, 1. etapa uzavírka Veselské, 2. etapa uzavírka Barákova

Objížďka: ulicemi Veselská, Jiřího s Poděbrad, Strojírenská a Barákova

Zodpovědná osoba: SATT a.s., Okružní 11, Žďár nad Sázavou, kontaktní osoba: p. Šimeček, tel. 777 734 913.