Uzavírky komunikací

zveřejněno: 1. 10. 2014

Uzavírky silnic I. třídy

Tyto uzavírky jsou povoleny Krajským úřadem kraje Vysočina - odborem dopravy a silničního hospodářství, případné dotazy adresujte přímo na Krajský úřad.

Termín uzavírky: 12. 7. 2021 - 30. 8. 2021

Rozsah: částečná uzavírka silnice I/37 ul. Jungmannova ve Žďáře nad Sázavou, v úseku přibližně od křižovatky s ulicí Krátká po křižovatku se silnicí II/353 (ul. Wonkova)

Objížďka: Provoz na silnici I/37 bude veden v jízdním pruhu, ve kterém nebudou probíhat stavební práce, a bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením.

Zodpovědná osoba: COLAS CZ, a.s., kontaktní osoba: Michaela Hladíková, tel.č. 733 780 378.


Uzavírky silnic II. a III. třídy

Termín uzavírky: 1. 6. 2021 - 30. 10. 2021

Rozsah: úplná uzavírka silnice III/35311 v km 0,200 – 1,160 ulice Dolní v Novém Veselí

Objížďka: obousměrně pro veškerý provoz, od uzavřeného úseku po silnici III/35311 na křižovatku se silnicí II/353H (u kostela), poté po silnici II/353H kolem hřbitova na novou II/353 obchvat, poté po silnici II/353 na okružní křižovatku

Zodpovědná osoba: AQUASYS – pan Miroslav Kolařík, tel. 724 469 791


Termín uzavírky: 26. 7. 2021 - 27. 8. 2021

Rozsah: úplná uzavírka silnice III/35426 v km 0,000 – 1,250 v úseku mezi obcemi Kněževes a Krásněves

Objížďka: pro veškerý provoz je vedena obousměrně po silnicích III/35425 a III/35426 přes zastavěné území obce Kněževes a Krásněves

Zodpovědná osoba: KSÚSV Žďár n.S., kontaktní osoba: p. Bohuslav Mička, tel. 602 705 481.


Termín uzavírky: 7. 8. 2021 - 8. 8. 2021 10:30 - 16:00 hod.

Rozsah: úplná krátkodobá uzavírka silnice III/35317 cca v km 0,200 – 9,000 mezi obcemi Herálec a Kadov, provoz bude několikrát dle potřeby zastaven při průjezdu závodníků na cca 30 min.,

Objížďka: nestanovuje se, provoz bude zastaven na cca 30 min. a poté po projetí závodníků bude běžný provoz umožněn

Zodpovědná osoba: p. Radka Svoradová, tel. 736 484 692.


Uzavírky místních komunikací

Termín uzavírky: 22. 3. 2021 - 30. 11. 2021

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace ulice Pelikánova, Makovského a Špálova a přilehlých chodníků ve Žďáře nad Sázavou

Objížďka: po přilehlých místních komunikacích

Zodpovědná osoba: COLAS a.s., kontaktní osoba p. Hladíková


Termín uzavírky: 27. 8. 2021 - 30. 8. 2021

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace ulice 1. Máje ve Žďáře nad Sázavou – spodní část komunikace u Junáku (uzavírka komunikace včetně parkovacích míst)

Objížďka: nestanovuje se, jedná se o slepou komunikaci

Zodpovědná osoba: za Žďas a.s., paní Dana Kellerová, tel. 721 847 673