Uzavírky komunikací

zveřejněno: 1. 10. 2014

Uzavírky silnic I. třídy

Tyto uzavírky jsou povoleny Krajským úřadem kraje Vysočina - odborem dopravy a silničního hospodářství, případné dotazy adresujte přímo na Krajský úřad.

Žádná uzavírka neuvedena.

Uzavírky silnic II. a III. třídy

Termín uzavírky: 30. 6. 2020 - 31. 10. 2020

Rozsah: úplná uzavírka silnice č. II/353 v úseku mezi Nové Veselí - Bohdalov

Objížďka: do 3,5 t a BUS: z N. Veselí přes Březí n.O., Pokojov do Bohdalova
nad 3,5 t od Jihlavy na ZR: z Lipiny do Polné, resp. ze Stáje do Polné, poté přes Hrbov, Špinov, Nížkov, Sázavu, Hamry n.S. do Žďáru n.S;
nad 3,5 t od Žďáru na Jihlavu: z N.Veselí přes Újezd, Sirákov, Poděšín, Zábornou do Stáje

Zodpovědná osoba: Vejražka Petr


Termín uzavírky: 30. 6. 2020 - 31. 10. 2020

Rozsah: úplná uzavírka silnice č. II/353 v úseku mezi obcemi Radonín - Budeč

Objížďka: pro veškerý provoz po provizorní panelové komunikaci

Zodpovědná osoba: p. Vejražka Petr


Uzavírky místních komunikací

Termín uzavírky: 2. 9. 2019 - 31. 7. 2020 přerušení prací 20.12.2019 - 28.2.2020

Rozsah: úplná uzavírka místních komunikací ulice Nádražní, Tyršova a Husova ve Žďáře nad Sázavou

Objížďka: po přilehlých místních komunikacích bez značení s využitím místní znalosti

Zodpovědná osoba: 1.Žďárská plynařská a vodařská, a.s. - p. Martin Pospíchal


Termín uzavírky: 1. 3. 2020 - 31. 8. 2020 uzavírka potrvá cca 1 den

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace ulice Dvorská ve Žďáře nad Sázavou, konec obytné zástavby - směr Starý dvůr

Objížďka: nestanovuje se, jedná se o slepou komunikaci

Zodpovědná osoba: Jakub Chyba, Stržanov 86


Termín uzavírky: 23. 3. 2020 - 30. 11. 2020

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace ulice Pelikánova, Makovského, Špálova a Štursova a mezilehlých chodníků ve Žďáře nad Sázavou

Objížďka: po přilehlých místních komunikacích

Zodpovědná osoba: COLAS a.s., kontaktní osoba p. Hladíková


Termín uzavírky: 3. 4. 2020 - 30. 11. 2020

Rozsah: částečná a úplná uzavírka místní komunikace v ulici Strojírenská v prostoru obou mostních objektů před firmou Žďas a.s. ve Žďáře nad Sázavou

Objížďka: provoz bude zajištěn světelnou signalizací, případně silniční provoz bude odkloněn na provizorní panelovou komunikaci

Zodpovědná osoba: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., kontaktní osoba: Ing. Lukáš Neděla


Termín uzavírky: 15. 6. 2020 - 31. 12. 2020

Rozsah: úplná uzavírka části místní komunikace v ulici Studentská ve Žďáře nad Sázavou v úseku od křižovatky s ulicí Neumannova až za sjezd (včetně sjezdu) na parkoviště k LIDLu

Objížďka: po místních komunikacích ulicemi Neumannova a Studentská, po silnici I/37 ulicí Dolní a po silnici II/353 ulicí Wonkova ve Žďáře nad Sázavou

Zodpovědná osoba: Ondřej Košťál, tel. 725 933 108


Termín uzavírky: 1. 7. 2020 - 31. 10. 2020

Rozsah: úplná uzavírka místních komunikací na Doležalově náměstí, ulice Horní a ulice Smetanova (v úseku mezi Městským divadlem a ZUŠ, komunikace za budovou Hotelu FIT a komunikace za budovou Hotelového domu Morava)

Objížďka: po přilehlých místních komunikací

Zodpovědná osoba: Martin Kovář


Termín uzavírky: 7. 7. 2020 - 31. 7. 2020

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace (vozovky),přilehlých chodníků a schodiště v ulici Komenského v prostoru mezi budovami Hasičské vzájemné pojišťovny a Celním úřadem ve Žďáře nad Sázavou

Objížďka: po přilehlých místních komunikacích ulicemi Komenského a Revoluční kolem atletického hřiště ve Žďáře nad Sázavou

Zodpovědná osoba: MěÚ Žďár n.S. - p. Kasper