Uzavírky komunikací

zveřejněno: 1. 10. 2014

Uzavírky silnic I. třídy

Tyto uzavírky jsou povoleny Krajským úřadem kraje Vysočina - odborem dopravy a silničního hospodářství, případné dotazy adresujte přímo na Krajský úřad.

Žádná uzavírka neuvedena.

Uzavírky silnic II. a III. třídy

Termín uzavírky: 29. 4. 2024 - 28. 6. 2024

Rozsah: částečná uzavírka silnice č. III/3538 v km cca 2,540 – 2,165, ulice Na Městečku a Žďárská, v úseku od kostela po č.p. 352 v Novém Veselí

Objížďka: Nestanovuje se, provoz bude veden v jednom jízdním pruhu kyvadlově, kyvadlový provoz řízen SSZ.

Zodpovědná osoba: Dvořáková - stavební firma s.r.o., Stanislav Černý, tel. číslo: 778 117 556


Termín uzavírky: 6. 5. 2024 - 6. 9. 2024

Rozsah: -úplná uzavírka silnice II/388 v úseku Bohdalov – Pokojov (délka uzavírky cca 2 km)
-úplná uzavírka silnice III/3881 v průtahu obcí Pokojov (délka uzavírky cca 0,6 km)

Objížďka: Pro II/388: z Bohdalova po MK a II/353 na okružní křižovatku u N. Veselí, dále po III/35311 do Březí n.O. na křižovatku s II/388 a dále do Pokojova.
Pro III/3881: z Bohdalova po III/35429 do Pavlova na křiž. s III/34826h a po III/34826H, III/34826 na křiž. s III/3881 a poté do Znětínku.

Zodpovědná osoba: SKANSKA a.s. p. Stanislav Šťáva: tel.: 737 257 472


Uzavírky místních komunikací

Termín uzavírky: 1. 12. 2021 - 30. 11. 2024

Rozsah: Částečná uzavírka místní komunikace vedoucí k překladišti ČD na odbočce ze silnice II/353 ulice Jihlavská ve Žďáře nad Sázavou (zúžení do jednoho jízdního pruhu).

Objížďka: nestanovuje se, jedná se o slepou komunikaci

Zodpovědná osoba: MěÚ Žďár n.S. - odbor komunálních služeb (p. Kasper, 566 688 181)


Termín uzavírky: 13. 5. 2024 - 20. 5. 2024

Rozsah: úplná uzavírka ulic Libušínská, Sázavská a Jungmannova ve Žďáře n.S. z důvodu pouti:
- ulice Libušínská od křižovatky s ulicí Dolní a Jungmannové (u forda) po mostek přes tok Staviště (u č.or. 46),
- ulice Sázavská od křižovatky s ulicí Libušínská (v místě dřívějšího DDH) směrem k mostu přes řeku Sázavu na cca úroveň sportovní haly,
- ulice Jungmannova v úseku od I/37 k zimnímu stadionu

Objížďka: po silnici I/37 a I/19 – ulicemi Jungmannova, Dolní, Žižkova a Brodská a po místních komunikacích – ulicemi Libušínská, Revoluční, Libická, Sázavská, Uhlířská a Okružní horní ve Žďáře nad Sázavou; objížďka bez značení s využitím místní znalosti.

Zodpovědná osoba: MěÚ OKS - Ing. Dvořák, tel.566 688 181


Termín uzavírky: 21. 5. 2024 - 21. 5. 2024 7:30 h - 13:00 h

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace ulice V Zahrádkách ve Žďáře nad Sázavou v úseku od rodinného domu č.p. 12 až po rodinný dům č.p. 30

Objížďka: po místních komunikacích od uzavřeného úseku v ulici V Zahrádkách přes ulici Okružní dolní a Strojírenskou zpět k uzavřenému úseku v ulici V Zahrádkách ve Žďáře nad Sázavou, obousměrně.

Zodpovědná osoba: Ing. Jaroslav Miklík, tel. 736 510 455


Termín uzavírky: 21. 5. 2024 - 2. 6. 2024

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace ulice Libušínská a Kovářova ve Žďáře nad Sázavou

Objížďka: nestanovuje se, možno využít přilehlé místní komunikace ulice Sázavská, Libušínská

Zodpovědná osoba: za Colas - p. Luboš Bulíček, tel.č.: 733 780 376