Uzavírky komunikací

zveřejněno: 1. 10. 2014

Uzavírky silnic I. třídy

Tyto uzavírky jsou povoleny Krajským úřadem kraje Vysočina - odborem dopravy a silničního hospodářství, případné dotazy adresujte přímo na Krajský úřad.

Žádná uzavírka neuvedena.

Uzavírky silnic II. a III. třídy

Žádná uzavírka neuvedena.

Uzavírky místních komunikací

Termín uzavírky: 11. 8. 2021 - 31. 10. 2022

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace ve Žďáře nad Sázavou – dřevěná lávka pro pěší (vedle kamenného mostu) v ulici Dvorská

Objížďka: po souběžné komunikaci přes kamenný most

Zodpovědná osoba: p. Jiří Kasper, tel,. 566 688 181


Termín uzavírky: 27. 9. 2021 - 12. 8. 2022 s předpokládanou zimní přestávkou cca 17.12.2021 – cca 28.02.2022

Rozsah: částečná uzavírka místní komunikace ulice Nádražní ve Žďáře nad Sázavou, v úseku od pošty k nám. Republiky – Pěší zóna

Objížďka: nenařizuje se, provoz bude veden obousměrně v jednom jízdním pruhu o min. šířce 3 m

Zodpovědná osoba: za 1.Žďárskou plynařskou a vodařskou -p. Martin Pospíchal, tel. 603 252 922


Termín uzavírky: 1. 12. 2021 - 30. 11. 2022

Rozsah: Částečná uzavírka místní komunikace vedoucí k překladišti ČD na odbočce ze silnice II/353 ulice Jihlavská ve Žďáře nad Sázavou (zúžení do jednoho jízdního pruhu a omezení vjezdu vozidel nad 6 t).

Objížďka: nestanovuje se, jedná se o slepou komunikaci

Zodpovědná osoba: MěÚ Žďár n.S. - odbor komunálních služeb (p. Kasper, 566 688 181)