Uzavírky komunikací

zveřejněno: 1. 10. 2014

Uzavírky silnic I. třídy

Tyto uzavírky jsou povoleny Krajským úřadem kraje Vysočina - odborem dopravy a silničního hospodářství, případné dotazy adresujte přímo na Krajský úřad.

Termín uzavírky: 2. 5. 2022 - 16. 10. 2022

Rozsah: částečná uzavírka silnice I/37 ul. Bezručova a Santiniho ve Žďáře nad Sázavou, rozdělená do 8 etap

Objížďka: pro vozidla nad 7,5 t: Žďár n.S. - Pohled - Ždírec n.D. - Žďár n.S.

Zodpovědná osoba: za COLAS a.s., - p. Bulíček


Uzavírky silnic II. a III. třídy

Termín uzavírky: 9. 5. 2022 - 30. 9. 2022

Rozsah: částečná uzavírka silnice II/353 v km 35,700 – 36,300 ulice Jihlavská v úseku dvou mostů (přes trať ČD a přes vlečku Žďasu) ve Žďáře nad Sázavou

Objížďka: pro vozidla nad 3,5 t: Po silnicích II/353 – III/35311 - Nové Veselí - Březí n.O. – II/388 - Kotlasy - Ostrov n.O. – II/354 - Ostrov n.O. - I/37 – Sazomín - Vatín - Žďár n.S., objízdná trasa obousměrná.
Objízdná trasa se nevztahuje na vozidla s povolením zhotovitele, IZS a VLOD.

Zodpovědná osoba: za VYZNAč s.r.o. - pan Richard Peška, tel. 777 814 225


Termín uzavírky: 1. 8. 2022 - 31. 10. 2022

Rozsah: částečná uzavírka silnice III/01843 v obci Hamry nad Sázavou, v úseku od č.p. 60 do č.p. 223

Objížďka: nestanovuje se, provoz bude veden v jednom jízdním pruhu pro oba směry jízdy kyvadlově, provoz bude řízen SSZ

Zodpovědná osoba: stavbyvedoucí Josef Šrámek, tel.: 733 609 896


Uzavírky místních komunikací

Termín uzavírky: 11. 8. 2021 - 31. 10. 2022

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace ve Žďáře nad Sázavou – dřevěná lávka pro pěší (vedle kamenného mostu) v ulici Dvorská

Objížďka: po souběžné komunikaci přes kamenný most

Zodpovědná osoba: p. Jiří Kasper, tel,. 566 688 181


Termín uzavírky: 1. 12. 2021 - 30. 11. 2022

Rozsah: Částečná uzavírka místní komunikace vedoucí k překladišti ČD na odbočce ze silnice II/353 ulice Jihlavská ve Žďáře nad Sázavou (zúžení do jednoho jízdního pruhu).

Objížďka: nestanovuje se, jedná se o slepou komunikaci

Zodpovědná osoba: MěÚ Žďár n.S. - odbor komunálních služeb (p. Kasper, 566 688 181)


Termín uzavírky: 10. 3. 2022 - 30. 11. 2022 doba prací cca 1 týden

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace ulice Nádražní ve Žďáře nad Sázavou před domem č.p. 438/30 – chodník a 2 podélná parkovací stání

Objížďka: nestanovuje se, možno po protějším chodníku

Zodpovědná osoba: Miroslav Doležal


Termín uzavírky: 15. 3. 2022 - 30. 11. 2022

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace ulice Jamborova, Slavíčkova a Blažíčkova ve Žďáře nad Sázavou

Objížďka: -

Zodpovědná osoba: za COLAS CZ a.s. p. Luboš Bulíček, tel. 733 780 376.


Termín uzavírky: 20. 7. 2022 - 30. 11. 2022

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace – mostu ev. č. ZR-003 na ulici Kovářova ve Žďáře nad Sázavou

Objížďka: Nestanovuje se.

Zodpovědná osoba: Ing. Jan Machek, tel. 774 497 447


Termín uzavírky: 8. 8. 2022 - 30. 9. 2022

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace ulice Neumannova, v úseku podél bytového domu č.or. 29 – 33 a 35 – 41 (komunikace tvořící U)

Objížďka: nestanovuje se

Zodpovědná osoba: za MěÚ OKS - p. Kasper, tel. 566 688 181


Termín uzavírky: 14. 10. 2022 - 21. 10. 2022

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace ulice Tyršova v úseku od křižovatky s ulicí Smetanova po křižovatku s ulicí Nádražní u pošty, včetně části Doležalova náměstí (odbočka k Sokolovně a odbočka k Městskému divadlu)

Objížďka: nestanovuje se

Zodpovědná osoba: za MěÚ OKS - p. Kasper, tel. 566 688 181