Uzavírky komunikací

zveřejněno: 1. 10. 2014

Uzavírky silnic I. třídy

Tyto uzavírky jsou povoleny Krajským úřadem kraje Vysočina - odborem dopravy a silničního hospodářství, případné dotazy adresujte přímo na Krajský úřad.

Žádná uzavírka neuvedena.

Uzavírky silnic II. a III. třídy

Termín uzavírky: 16. 9. 2019 - 31. 5. 2020

Rozsah: úplná uzavírka silnice č. III/35311 v km cca 1,150 – 1,450 mezi obcemi Nové Veselí a Březí nad Oslavou

Objížďka: pro veškerý silniční provoz je objízdná trasa vedena obousměrně po silnici II/353, II/388 a III/35311 z Nového Veselí přes Bohdalov a Pokojov do Březí nad Oslavou

Zodpovědná osoba: Skanska a.s., kontaktní osoba: Vejražka Petr


Uzavírky místních komunikací

Termín uzavírky: 2. 9. 2019 - 30. 6. 2020 přerušení prací 20.12.2019 - 28.2.2020

Rozsah: úplná uzavírka místních komunikací ulice Nádražní, Tyršova a Husova ve Žďáře nad Sázavou

Objížďka: po přilehlých místních komunikacích bez značení s využitím místní znalosti

Zodpovědná osoba: 1.Žďárská plynařská a vodařská, a.s. - p. Martin Pospíchal


Termín uzavírky: 1. 3. 2020 - 31. 8. 2020 uzavírka potrvá cca 1 den

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace ulice Dvorská ve Žďáře nad Sázavou, konec obytné zástavby - směr Starý dvůr

Objížďka: nestanovuje se, jedná se o slepou komunikaci

Zodpovědná osoba: Jakub Chyba, Stržanov 86


Termín uzavírky: 21. 5. 2020 - 21. 5. 2020 7:30 h - 13:00 h

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace ulice V Zahrádkách ve Žďáře nad Sázavou v úseku od rodinného domu č.p. 12 až po rodinný dům č.p. 30

Objížďka: po místních komunikacích od uzavřeného úseku v ulici V Zahrádkách přes ulici Okružní dolní a Strojírenskou zpět k uzavřenému úseku v ulici V Zahrádkách ve Žďáře nad Sázavou, obousměrně.

Zodpovědná osoba: Ing. Jaroslav Miklík, tel. 736 510 455