Uzavírky komunikací

zveřejněno: 1. 10. 2014

Uzavírky silnic I. třídy

Tyto uzavírky jsou povoleny Krajským úřadem kraje Vysočina - odborem dopravy a silničního hospodářství, případné dotazy adresujte přímo na Krajský úřad.

Termín uzavírky: 1. 4. 2019 - 31. 10. 2019

Rozsah: Úplná uzavírka silnice I/19 Sázava - Žďár n.S. (od křižovatky I/19 a II/352 (směr Nížkov) po křižovatku se silnicí I/19 a III/301843 u čerpací stanice OMV)

Objížďka: Ve směru Žďár–Přibyslav pro veškerý provoz: ZR, Stržanov, Polnička, Račín, Vepřová, Malá Losenice - Přibyslav.
Ve směru Přibyslav–Žďár do 12t: M.Losenice, Vepřová, Polnička, Stržanov, ZR
Ve směru Přibyslav–Žďár nad 12t: Modlíkov, Havl.Borová, Ždírec n.D., Krucemburk, V.Městec, ZR

Zodpovědná osoba: MADOS MT s.r.o., Lupenice, p. Mazura, tel. 603 552 201


Termín uzavírky: 31. 5. 2019 - 31. 10. 2019

Rozsah: částečná uzavírka I/37 u Stržanova

Objížďka: provoz bude veden kyvadlově v jednom jízdním pruhu a řízen semafory

Zodpovědná osoba: PORR a.s., kontaktní osoba: Ondřej Košťál, tel. 725 933 108


Uzavírky silnic II. a III. třídy

Termín uzavírky: 16. 9. 2019 - 31. 5. 2020

Rozsah: úplná uzavírka silnice č. III/35311 v km cca 1,150 – 1,450 mezi obcemi Nové Veselí a Březí nad Oslavou

Objížďka: pro veškerý silniční provoz je objízdná trasa vedena obousměrně po silnici II/353, II/388 a III/35311 z Nového Veselí přes Bohdalov a Pokojov do Březí nad Oslavou

Zodpovědná osoba: Skanska a.s., kontaktní osoba: Vejražka Petr


Uzavírky místních komunikací

Termín uzavírky: 2. 9. 2019 - 30. 6. 2020 přerušení prací 12/2019 - 02/2020

Rozsah: úplná uzavírka místních komunikací ulice Nádražní, Tyršova a Husova ve Žďáře nad Sázavou

Objížďka: po přilehlých místních komunikacích bez značení s využitím místní znalosti

Zodpovědná osoba: 1.Žďárská plynařská a vodařská, a.s. - p. Martin Pospíchal