Uzavírky komunikací

zveřejněno: 1. 10. 2014

Uzavírky silnic I. třídy

Informace převzaty z webu Krajského úřadu (https://doprava.kr-vysocina.cz/uzavirky/zdar-nad-sazavou). Tyto uzavírky jsou povoleny Krajským úřadem kraje Vysočina - odborem dopravy a silničního hospodářství, případné dotazy adresujte přímo na Krajský úřad.

Termín uzavírky: 1. 4. 2019 - 30. 9. 2019

Rozsah: Úplná uzavírka silnice I/19 Sázava - Žďár n.S. (od křižovatky I/19 a II/352 (směr Nížkov) po křižovatku se silnicí I/19 a III/301843 u čerpací stanice OMV)

Objížďka: Ve směru Žďár–Přibyslav pro veškerý provoz: ZR, Stržanov, Polnička, Račín, Vepřová, Malá Losenice - Přibyslav.
Ve směru Přibyslav–Žďár do 12t: M.Losenice, Vepřová, Polnička, Stržanov, ZR
Ve směru Přibyslav–Žďár nad 12t: Modlíkov, Havl.Borová, Ždírec n.D., Krucemburk, V.Městec, ZR

Zodpovědná osoba: MADOS MT s.r.o., Lupenice, p. Mazura, tel. 603 552 201


Termín uzavírky: 1. 4. 2019 - 31. 7. 2019

Rozsah: úplná uzavírka silnice I/19 Sázava - Hamry n.S.

Objížďka: Pro vozidla do 12 t: obousměrně ze Sázavy do Přibyslavi, Vepřovou, Račín, Polničku do Ždáru.
Pro vozidla nad 12 t: obousměrně ze Sázavy přes Přibyslav, Pohled, Krucemburk, Vojnův Městec do Žďáru,

Zodpovědná osoba: MADOS MT, p. Mazura, tel. 603 552 201


Termín uzavírky: 31. 5. 2019 - 31. 10. 2019

Rozsah: částečná uzavírka I/37 u Stržanova

Objížďka: provoz bude veden kyvadlově v jednom jízdním pruhu a řízen semafory

Zodpovědná osoba: PORR a.s., kontaktní osoba: Ondřej Košťál, tel. 725 933 108


Uzavírky silnic II. a III. třídy

Termín uzavírky: 8. 4. 2019 - 30. 6. 2019

Rozsah: částečná uzavírka silnice II/354 v km 14,760 – 14,960 ve Svratce – ulice Libušina a Pláňava
rozdělené do několika etap a tří pracovních úseků, za použití světelného signalizačního zařízení (semaforů)

Objížďka: nestanovuje se, provoz bude veden kyvadlově vždy v jednom jízdním pruhu, ve kterém nebudou probíhat stavební práce. Provoz bude řízen pomocí semaforů.

Zodpovědná osoba: Martin Pospíchal, tel. 603 252 922


Termín uzavírky: 2. 5. 2019 - 15. 7. 2019

Rozsah: uzavírka jednoho jízdního pruhu silnice III/35311 v ulici Na Městečku v Novém Veselí v úseku od křižovatky se silnicí II/353 po křižovatku se silnicí III/35311 a místní komunikace (jednosměrka vedoucí nad kostelem), kdy provoz bude umožněn v levém jízdním pruhu silnice III/35311 ve směru od silnice II/353 k obci Březí n.Osl.;

Objížďka: pro veškerý provoz po jednosměrné místní komunikaci vedoucí nad kostelem ve směru Březí n.O. – silnice II/353. Délka objížďky: 250 m.

Zodpovědná osoba: VHS Bohemia, a.s., p. Zdeněk Smažil, tel. 775 058 429


Termín uzavírky: 3. 6. 2019 - 24. 7. 2019

Rozsah: úplná uzavírka silnice III/35311 v km cca 0,000 – 0,130 v ulici Na Městečku v Novém Veselí v úseku od křižovatky se silnicí II/353 po křižovatku se silnicí III/35311 a místní komunikace vedoucí nad kostelem

Objížďka: pro veškerý silniční provoz po místní komunikaci vedoucí nad kostelem

Zodpovědná osoba: VHS Bohemia a.s., kontaktní osoba: Zdeněk Smažil, tel. 775 058 429


Termín uzavírky: 19. 6. 2019 - 30. 6. 2019

Rozsah: úplnou uzavírka silnice č. III/3883 Rousměrov - Bohdalec

Objížďka: po silnici č. I/37, II/388, přes obce: Rousměrov, Ostrov nad Oslavou, Bohdalec

Zodpovědná osoba: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Žďár nad Sázavou


Termín uzavírky: 8. 7. 2019 - 26. 7. 2019

Rozsah: úplná uzavírka silnice III/35012 v km 4,850 – 1,370 v úseku od zastavěného území ve Velké Losenice přes Pořežín až ke skládce odpadu u Ronova nad Sázavou v okrese Havlíčkův Brod

Objížďka: pro veškerý silnicí provoz, je vedena po silnici I/19 od obce Ronov n.S. dále přes obec Nové Dvory až na křižovatku se silnicí III/35018, poté po silnici III/35018 do Velké Losenice, poté v obci Velká Losenice po silnici III/35011 až ke křižovatce se silnicí III/35012, obousměrně.

Zodpovědná osoba: KSÚSV Žďár n.S.


Uzavírky místních komunikací

Termín uzavírky: 2. 5. 2019 - 31. 7. 2019

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace v ulici Dr. Drože ve Žďáře nad Sázavou

Objížďka: bez značení s využitím místní znalosti

Zodpovědná osoba: VHS Žďár n.S., Ing. Ladislav Houzar, tel. 602 596 574


Termín uzavírky: 2. 5. 2019 - 31. 7. 2019

Rozsah: úplnou uzavírku místní komunikace Komenského ve Žďáře nad Sázavou mezi bytovým domem č.p. 3 a vjezdem k 3.ZŠ

Objížďka: po přilehlých místních komunikacích v ulici Komenského kolem atletického hřiště a/nebo ulicí Revoluční, bez značení s využitím místní znalosti

Zodpovědná osoba: VHS Žďár n.S., Ing. Ladislav Houzar, tel. 602 596 574


Termín uzavírky: 21. 5. 2019 - 30. 7. 2019

Rozsah: úplná uzavírka místních komunikací ve Žďáře nad Sázavou:
- ulice Tyršova
- ulice Libušínská
- centrální parkoviště ul. Neumannova
- ulice Nová

Objížďka: po přilehlých místních komunikacích ve Žďáře nad Sázavou, objízdná trasa bez značení s využitím místní znalosti

Zodpovědná osoba: za MěÚ - OKS: p. Jiří Kasper, tel. 566 688 181


Termín uzavírky: 24. 6. 2019 - 31. 7. 2019 doba prací cca 2 - 3 dny dle kapacit dodavatele

Rozsah: úplná uzavírka cyklostezky podél řeky Sázavy za Domem kultury ve Žďáře nad Sázavou (od silnice I/19 ul. Žižkova po ul. Kovářova)

Objížďka: po přilehlých místních komunikacích bez značení s využitím místní znalosti

Zodpovědná osoba: MěÚ Žďár n.S. - odbor komunálních služeb, kontaktní osoba: Jiří Kasper, 566 688 181