Uzavírky komunikací

Uzavírky silnic I. třídy

Informace převzaty z webu Krajského úřadu (http://extranet.kr-vysocina.cz/doprava/). Tyto uzavírky jsou povoleny Krajským úřadem kraje Vysočina - odborem dopravy a silničního hospodářství, případné dotazy adresujte přímo na Krajský úřad.

Termín uzavírky: 1. 1. 2019 - 1. 1. 2019 17:15 hod. - 18:30 hod.

Rozsah: úplná uzavírka silnice I/37 na nám. Republiky ve Žďáře n.S. z důvodu pořádání slavnostního novoročního ohňostroje

Objížďka: obousměrně ulicemi Novoměstská a Neumannova ve Žďáře nad Sázavou

Zodpovědná osoba: Knoflíček Vratislav - KODEX


Uzavírky silnic II. a III. třídy

Žádná uzavírka neuvedena.

Uzavírky místních komunikací

Žádná uzavírka neuvedena.