Uzavírky komunikací

zveřejněno: 1. 10. 2014

Uzavírky silnic I. třídy

Tyto uzavírky jsou povoleny Krajským úřadem kraje Vysočina - odborem dopravy a silničního hospodářství, případné dotazy adresujte přímo na Krajský úřad.

Termín uzavírky: 12. 7. 2021 - 31. 10. 2021

Rozsah: částečná uzavírka silnice I/37 ul. Jungmannova, Bezručova a Santiniho ve Žďáře nad Sázavou

Objížďka: Provoz na silnici I/37 bude veden v jízdním pruhu, ve kterém nebudou probíhat stavební práce, a bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením.

Zodpovědná osoba: COLAS CZ, a.s., kontaktní osoba: Michaela Hladíková, tel.č. 733 780 378.


Termín uzavírky: 23. 10. 2021 - 24. 10. 2021

Rozsah: částečná uzavírka silnice I/37 Žďár nad Sázavou, ul. Bezručova a ul. Jungmannova

Objížďka: Na silnici první třídy I/37 bude zachován střídavý jednosměrný provoz řízený pracovníky stavby.

Zodpovědná osoba: za COLAS a.s. paní Michaela Hladíková, tel.: 733 780 378


Termín uzavírky: 30. 10. 2021 - 31. 10. 2021

Rozsah: částečná uzavírka silnice I/37 Žďár nad Sázavou, ul. Bezručova a ul. Jungmannova

Objížďka: Na silnici první třídy I/37 bude zachován střídavý jednosměrný provoz řízený pracovníky stavby.

Zodpovědná osoba: za COLAS a.s. paní Michaela Hladíková, tel.: 733 780 378


Uzavírky silnic II. a III. třídy

Termín uzavírky: 1. 6. 2021 - 30. 10. 2021

Rozsah: úplná uzavírka silnice III/35311 v km 0,200 – 1,160 ulice Dolní v Novém Veselí

Objížďka: obousměrně pro veškerý provoz, od uzavřeného úseku po silnici III/35311 na křižovatku se silnicí II/353H (u kostela), poté po silnici II/353H kolem hřbitova na novou II/353 obchvat, poté po silnici II/353 na okružní křižovatku

Zodpovědná osoba: AQUASYS – pan Miroslav Kolařík, tel. 724 469 791


Termín uzavírky: 27. 9. 2021 - 31. 10. 2021

Rozsah: částečná uzavírka silnice II/353 v km cca 49,930 – 51,616 v úseku od hranice okresu Jihlava po začátek obce Rudolec

Objížďka: nestanovuje se, provoz bude řízen semafory a veden kyvadlově v jednom jízdním pruhu

Zodpovědná osoba: SKANSKA a.s., p. Vejražka Petr


Termín uzavírky: 23. 10. 2021 - 31. 10. 2021

Rozsah: částečná uzavírka silnice II/388 v km cca 2,035 – 2,210 v intravilánu obce Bohdalov, v úseku od křižovatky směr Pokojov

Objížďka: střídavý jednosměrný provoz v jízdním pruhu, kde nebudou probíhat stavební práce

Zodpovědná osoba: za 1.Žďárskou plynařskou a vodařskoua.s., pan Martin Pospíchal, tel. 603 252 922


Termín uzavírky: 25. 10. 2021 - 29. 10. 2021

Rozsah: úplná uzavírka silnice II/388 v km 2,035 – 2,615 v Bohdalově

Objížďka: pro veškerý provoz obousměrně po silnicích II/388, III/35311 a II/353 přes zastavěné území obce Pokojov, Březí nad Oslavou a Bohdalov

Zodpovědná osoba: za KSUSV - Ing. Michal Brych, tel. 605 292 415.


Uzavírky místních komunikací

Termín uzavírky: 22. 3. 2021 - 30. 11. 2021

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace ulice Pelikánova, Makovského a Špálova a přilehlých chodníků ve Žďáře nad Sázavou

Objížďka: po přilehlých místních komunikacích

Zodpovědná osoba: COLAS a.s., kontaktní osoba p. Hladíková


Termín uzavírky: 11. 8. 2021 - 31. 10. 2022

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace ve Žďáře nad Sázavou – dřevěná lávka pro pěší (vedle kamenného mostu) v ulici Dvorská

Objížďka: po souběžné komunikaci přes kamenný most

Zodpovědná osoba: p. Jiří Kasper, tel,. 566 688 181


Termín uzavírky: 9. 9. 2021 - 15. 10. 2021

Rozsah: úplná uzavírka místní komunikace – cyklostezky podél řeky Sázavy u sídliště Libušín ve Žďáře nad Sázavou (u mostu přes řeku Sázavu),

Objížďka: po přilehlých komunikacích

Zodpovědná osoba: za SATT a.s. - p. Martin Kovář, tel. 777 734 909.


Termín uzavírky: 16. 9. 2021 - 30. 10. 2021

Rozsah: úplná uzavírka místních komunikací ulice Libušínská, u křižovatky s ulicí Sázavská, ve Žďáře nad Sázavou, včetně obou přilehlých parkovišť

Objížďka: po přilehlých komunikacích s využitím místní znalosti bez značení

Zodpovědná osoba: za SATT a.s. pan Martin Kovář, tel. 777 734 909


Termín uzavírky: 27. 9. 2021 - 12. 8. 2022 s předpokládanou zimní přestávkou cca 17.12.2021 – cca 28.02.2022

Rozsah: částečná uzavírka místní komunikace ulice Nádražní ve Žďáře nad Sázavou, v úseku od pošty k nám. Republiky – Pěší zóna

Objížďka: nenařizuje se, provoz bude veden obousměrně v jednom jízdním pruhu o min. šířce 3 m

Zodpovědná osoba: za 1.Žďárskou plynařskou a vodařskou -p. Martin Pospíchal, tel. 603 252 922