Odbor komunálních služeb

příjmení, jméno, titul telefon mobil e-mail budova  
Wurzelová Dana Ing. 566 688 180 724 984 857 dana.wurzelova@zdarns.cz Žižkova 227/1
vedoucí odboru
Rezervovat čas
4. patro,
kancelář č. 108
Dvořák Miloslav Ing. 566 688 181 736 510 451 miloslav.dvorak@zdarns.cz Žižkova 227/1
zástupce vedoucího odboru, veřejné osvětlení, MHD, pohřebnictví, městský rozhlas, zábory veřejného prostranství 4. patro,
kancelář č. 109
Kasper Jiří 566 688 181 737 269 757 jiri.kasper@zdarns.cz Žižkova 227/1
údržba místních komunikací, tresty obecně prospěšných prací, parkoviště 4. patro,
kancelář č. 109
Kozáková Miluše 566 688 183 - miluse.kozakova@zdarns.cz Žižkova 227/1
odpadové hospodářství, městská tržnice, veřejné WC 4. patro,
kancelář č. 111
Novotná Eva Ing. 566 688 184 777 454 791 eva.novotna.k@zdarns.cz Žižkova 227/1
veřejná zeleň, administrativa, trhy, poutě 4. patro,
kancelář č. 110
Šimková Alena 566 688 187 - alena.simkova@zdarns.cz Žižkova 227/1
místní poplatek za komunální odpad, zábory veřejného prostranství (stánkový prodej mimo městskou tržnici) 4. patro,
kancelář č. 111
Šustrová Marie Ing. 566 688 185 - marie.sustrova@zdarns.cz Žižkova 227/1
trhy, poutě 4. patro,
kancelář č. 110

 

Proč není vidět informace o přítomnosti zaměstnanců MěÚ na pracovišti?