Bioodpady

zveřejněno: 3. 4. 2024

 


Vývoz bioodpadu je prováděn dle harmonogramu.

Nová služba - velkoobjemové kontejnery na bioodpad
Od dubna 2024 zavádíme zkušební svoz bioodpadů do velkoobjemových kontejnerů (seznam stanovišť a více informací v letáku). V případě osvědčení se jejich počet může navýšit. Bude umístěno 5 ks velkoobjemových kontejnerů, které budou v týdenním režimu přesouvány mezi dvěma stanovišti – přesun každé pondělí. 

Bezplatná výpújčka biopopelnic 
Upozorňujeme občany, že stále je možnost zažádat si o biopopelnici do bezplatné výpůjčky. Tato nabídka platí pouze pro občany, kteří zatím tuto možnost nevyužili.
Biopopelnice se sváží v sezoně duben – listopad každý týden.
Podle rozborů je v popelnici na komunální odpad nejvíce zastoupen právě bioodpad.

Od roku 2010 začal v našem městě fungovat systém sběru biologicky rozložitelných odpadů z rodinných a postupně i z bytových domů.

K 31.12.2022 jsme rozmístili 1 423 ks biopopelnic k rodinným domům, dále bylo umístěno 146 ks biokontejnerů o obsahu 1100 l k bytovým domům, případně jako rozšíření komodity k separačním kontejnerům. 

Děkujeme, že dobře třídíte.

Výsledky třídění:

  Bioodpady v tunách Komunální odpad v tunách
2010  135  4895
2011 1471  5550
2012 1586  4323
2013 1646  4198
2014 2311  3900
2015 1753 3720
2016 2040 3921
2017 1242 3975
2018 1189 3565
2019 1121 3662
2020 1403 3647
2021 2282 3751
2022 2529 4069
2023 2253 4317

 

Třídění bioodpadů se velmi dobře zavedlo. Množství vytříděných bioodpadů se stále zvyšuje a množství komunálního odpadu se snižuje, což ve výsledku ušetří finanční prostředky.

Chceme tímto občanům města poděkovat za kvalitní třídění.

Zároveň apelujeme na spoluobčany na sídlištích, kdy se občas (snad nedopatřením) objeví v kontejneru na bioodpad běžný komunální odpad, nebo bioodpad v plastových sáčcích, což samozřejmě kvalitu třídění znehodnocuje a pro bioplynovou stanici takový odpad použít nelze.

Pro informaci uvádíme nosnost nádob:

  • plastová popelnice 120 l – 60 kg
  • plastová popelnice 240 l – 110 kg
  • kontejner 1100 l  - 360kg