Harmonogram svozů popelnic a kontejnerů

Druh nádoby Četnost svozu Den svozu Lokalita
Popelnice 110,120 a 240 l

1 x 14 dní
(sudé týdny)

úterý ZR 2, ZR 3 (Klafar), ZR 5 a Stržanov
Popelnice 110,120 a 240 l

1 x 14 dní
(sudé týdny)

středa ZR 3 (mimo Klafar), ZR 6 a ZR 7, Veselíčko, Radonín
Popelnice 110,120 a 240 l 1 x týdně středa ZR 1
Popelnice 110,120 a 240 l 1 x 14 dní (sudé týdny) středa Mělkovice
Kontejnery 1100 l 2 x týdně pondělí, čtvrtek ZR 3
Kontejnery 1100 l 2 x týdně úterý, pátek ZR 1, ZR 4, ZR 5, ZR 6
Kontejnery 1100 l 1 x týdně

středa sudý týden

čtvrtek lichý

ZR 7
Biopopelnice 240 l 1 x týdně úterý ZR 1, ZR 2, ZR 3, ZR 5, ZR 6
Biopopelnice 240 l 1 x týdně středa ZR 7
Biopopelnice 240 l 1 x 14 dní (sudý týden) středa Veselíčko, Radonín
Biopopelnice 240 l 1 x 14 dní  sudý týden) úterý Stržanov
Biokontejnery 1100 l 1 x týdně středa území celého města
Odpadkové koše 3 x týdně pondělí, středa, pátek území celého města
Odpadkové koše 6 x týdně úterý, čtvrtek, sobota frekventované části města (hlavně střed města)
Separační kontejnery - papír 2 x týdně pondělí, čtvrtek území celého města
Separační kontejnery
- papír s horním výsypem
1 x týdně pátek území celého města
Separační kontejnery - plasty 1 - 2 týdně úterý, pátek území celého města
Separační kontejnery
- plasty s horním výsypem
1 x týdně pátek v místních částech
Separační kontejnery - sklo 1 x měsíčně   území celého města
Nádoby na kovy 2 x týdně úterý, pátek území celého města
Nádoby na oleje dle potřeby   území celého města
Kontejnery na elektro dle potřeby   území celého města
Kontejnery na textil 1 x týdně   území celého města
Velkoobjemové kontejnery dle objednávky