Harmonogram svozů popelnic a kontejnerů

Druh nádoby Četnost svozu Den svozu Lokalita
Popelnice 110,120 a 240 l

1 x 14 dní
(sudé týdny)

úterý ZR 2, ZR 3 (Klafar), ZR 5, ZR 8 a Stržanov
Popelnice 110,120 a 240 l

1 x 14 dní
(sudé týdny)

středa ZR 3 (mimo Klafar), ZR 6 a ZR 7, Veselíčko, Radonín
Popelnice 110,120 a 240 l 1 x týdně středa ZR 1
Popelnice 110,120 a 240 l 1 x 14 dní (sudé týdny) středa Mělkovice
Kontejnery 1100 l 2 x týdně pondělí, čtvrtek ZR 3, ZR 8
Kontejnery 1100 l 2 x týdně úterý, pátek ZR 1, ZR 2, ZR 4, ZR 5, ZR 6
Kontejnery 1100 l 1 x týdně

středa sudý týden

čtvrtek lichý

ZR 7
Biopopelnice 240 l 1 x týdně * úterý ZR 1, ZR 2, ZR 3, ZR 5, ZR 6, ZR 8
Biopopelnice 240 l 1 x týdně * středa ZR 7
Biopopelnice 240 l 1 x 14 dní (sudý týden) * středa Veselíčko, Radonín
Biopopelnice 240 l 1 x 14 dní  (sudý týden) * úterý Stržanov
Biokontejnery 1100 l 1 x týdně * středa území celého města
Odpadkové koše 3 x týdně pondělí, středa, pátek území celého města
Odpadkové koše 6 x týdně úterý, čtvrtek, sobota frekventované části města (hlavně střed města)
Separační kontejnery - papír 2 x týdně pondělí, čtvrtek území celého města
Separační kontejnery
- papír s horním výsypem
1 x týdně pátek území celého města
Separační kontejnery - plasty 1 - 2 týdně pondělí, pátek území celého města
Separační kontejnery
- plasty s horním výsypem
1 x týdně pátek v místních částech
Separační kontejnery - sklo 1 x měsíčně   území celého města
Nádoby na kovy 2 x týdně úterý, pátek území celého města
Nádoby na oleje dle potřeby   území celého města
Kontejnery na elektro dle potřeby   území celého města
Kontejnery na textil 1 x týdně   území celého města
Svoz pohozených odpadů okolo nádob 1 x týdně pondělí území celého města
Velkoobjemové kontejnery dle objednávky    


Nová služba - velkoobjemové kontejnery na bioodpad

Od dubna 2024 zavádíme zkušební svoz bioodpadů do velkoobjemových kontejnerů (seznam stanovišť a více informací v letáku). V případě osvědčení se jejich počet může navýšit. Bude umístěno 5 ks velkoobjemových kontejnerů, které budou v týdenním režimu přesouvány mezi dvěma stanovišti – přesun každé pondělí. 

 

Vývoz v chatové oblasti Grejdy a Strž

V chatové oblasti Grejdy již několik let organizujeme odvoz velkoobjemového odpadu a odpadu ze zeleně.
Kontejnery na tyto odpady jsou přistavovány pravidelně první sobotu v měsíci od dubna do října (v případě příznivého počasí i v listopadu). 

Stanoviště a časy:

1. U trati           8,00 -   9,00 hodin 
2. U rybníka    9,30 - 10,30 hodin 
3. V nové zástavbě    11,00 - 12,00 hodin

Odpady lze ukládat v určený čas přímo do kontejnerů, nikoliv před nebo po vymezeném čase.

V chatové oblasti Strž je celoročně přistaven kontejner na komunální odpad, který je též vyvážen 1 x 14 dní (sudý týden - úterý) v období od dubna do října (případně dle počasí i v listopadu).

*  Vývoz bioodpadu v zimním období