Příprava systému Veřejné dopravy Vysočiny a nových jízdních řádů pro Kraj Vysočina

zveřejněno: 15. 1. 2024
aktualizováno

15.01.2024

Městu byla doručena pozvánka na jednání dne 17.1.2024, jehož předmětem je seznámení s jízdními řády VDV připravovanými krajským úřadem k 1.1.2025.
Navrhované jízdní řády VDV jsou zveřejněny na webu Kraje Vysočina:  https://www.kr-vysocina.cz/seznam-linek-zdarske-vrchy/d-4088401/p1=122808.
Pro  informaci občanů města zde uveřejňujeme reakci starosty města k aktuálnímu návrhu jízdních řádů VDV k 1.1.2025.


 

03.06.2020

Dopis starosty města Radě Kraje Vysočina

 


01.10.2018

Aktuální informace k připravované VDV včetně navrhovaných jízdních řádů jsou uveřejněny na stránkách Kraje Vysočina:

https://www.kr-vysocina.cz/aktuality/ds-304017/p1=95635

https://www.kr-vysocina.cz/jizdni-rady-verejne-linkove-dopravy/ds-304020/p1=95638

https://www.kr-vysocina.cz/jizdni-rady-drazni-osobni-dopravy/ds-304019/p1=95637

 


8. června 2018

Městu byly doručeny aktualizované jízdní řády zpracovávané Krajem Vysočina v rámci připravované VDV.
Pro  informaci občanů města je zde uveřejňujeme.
S případnými připomínkami doporučujeme obracet se přímo na KrÚ,
kontakt: http://extranet.kr-vysocina.cz/telefon/oj/odbor-dopravy-a-silnicniho-hospodarstvi

 

Příloha 1

Příloha 2

 


Květen 2018

Dopis města Žďár nad Sázavou - Připomínky k návrhu jízdních řádů VDV doručených městu v závěru roku 2017 a na začátku roku 2018 

Způsob vypořádání připomínek města krajský úřad městu nesdělil.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina projednalo téma VDV dne 15.5.2018, viz: https://samosprava.kr-vysocina.cz/material/ZK-03-2018-44

 


Leden 2018

Kraj Vysočina pokračuje v přípravě výběrového řízení na výběr dopravců zajišťujících dopravní obslužnost Kraje Vysočina a v přípravě nového dopravního systému Veřejná doprava Vysočiny (VDV), s předpokládaným zahájením provozu v roce 2019/2020. V této souvislosti proběhlo v prvním kvartále roku 2017 projednávání návrhů autobusových a vlakových jízdních řádů zajišťujících obsluhu obcí, kterých se příslušné jízdní řády týkají. V průběhu měsíce prosince 2017 a ledna 2018 nám byly krajem doručeny upravené autobusové a vlakové jízdní řády VDV, přičemž dle krajského úřadu z technologických důvodů nebylo možné vyjít vstříc všem připomínkám obcí. Připomínkám města na úpravy prvotních návrhů bylo vyhověno jen zčásti.

Pro informaci občanů města Žďáru nad Sázavou zveřejňujeme upravené návrhy, které nám byly doručeny:

Návrh - leden 2018
Návrh - prosinec 2017

VDV připravuje odbor dopravy Kraje Vysočina - kontakt:  http://extranet.kr-vysocina.cz/telefon/oj/odbor-dopravy-a-silnicniho-hospodarstvi

 


Březen 2017

V současné době Kraj Vysočina připravuje výběrové řízení na výběr dopravců zajišťujících dopravní obslužnost Kraje Vysočina a připravuje nový dopravní systém Veřejná doprava Vysočiny (VDV), s předpokládaným zahájením provozu v roce 2019/2020. V této souvislosti probíhá projednávání návrhů autobusových a vlakových jízdních řádů zajišťujících obsluhu obcí, kterých se příslušné jízdní řády týkají. Město Žďár na Sázavou obdrželo do této doby návrhy jízdních řádů, které naleznete v přílohách. Jedná se o materiály, které nejsou konečné, v rámci připomínkování jednotlivými obcemi a městy jsou aktualizovány – průběžně upravovány. Po skončení připomínkování návrhů jízdních řádů obcemi a městy cca na konci měsíce března 2017 Kraj Vysočina vypořádá jednotlivé připomínky, které nebylo možné vypořádat v rámci projednávání.

Pro informaci občanů města Žďáru nad Sázavou zveřejňujeme prvotní pracovní návrhy, které nám byly doposud doručeny:

Návrh č. 1

Návrh č. 2

Návrh č. 3

Návrh č. 4

Návrh č. 5

Realizátorem VDV je odbor dopravy Kraje Vysočina - kontakt:  http://extranet.kr-vysocina.cz/telefon/oj/odbor-dopravy-a-silnicniho-hospodarstvi