Obecní živnostenský úřad

Obecní živnostenský úřad
Žižkova 1, 591 31 Žďár nad Sázavou

telefon: 566 688 111, fax: 566 688 390, e-mail: posta@zdarns.cz

Vítejte na stránkách Obecního živnostenského úřadu Žďár nad Sázavou, centrálního registračního místa. Naší snahou je poskytnout Vám touto formou informační servis pro řešení Vaší životní situace související s úvahou zahájit nebo rozšířit podnikatelskou činnost v oblasti živnostenského podnikání a poskytnout další potřebné informace v této souvislosti.

Pokud řešení Vašeho problému nenajdete na shora uvedených stránkách, požádejte o pomoc na posta@zdarns.cz.