Podnikání a EU

Mohu jako živnostník podnikat v EU?

S ohledem na obecně uplatňované principy Evropské unie – volný pohyb osob, služeb a kapitálu je v zásadě možné, aby český podnikatel na základě živnostenského oprávnění získaného v České republice vykonával podnikatelskou činnost, ke které je oprávněn v ČR i v zemích EU. Vlastní možnost tak činit ale ještě závisí na konkrétních podmínkách stanovených konkrétním členským státem a může se postupně měnit. Proto je vhodné získat informace o podmínkách podnikání osoby z jiné členské země přímo v příslušném státě nebo využít některého z informačních center, např. Poradna Hospodářské komory ČR - Informační místo pro podnikatele.

Zde se můžete seznámit s některými internetovými odkazy na stránky obsahující informace o podnikání českých podnikatelů v členských státech Evropské unie:

Jednotné kontaktní místo