Rejstříky - Vyhledávání podnikatelských subjektů

Prostřednictvím následujících nabídek můžete vyhledat různé podnikatelské subjekty České republiky. Informace získané tímto způsobem mají pouze informativní charakter!

Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Živnostenský úřad České republiky a provozovateli jsou obecní živnostenské úřady a krajské živnostenské úřady. Rejstřík je veden v elektronické a listinné podobě a je veřejným seznamem s výjimkou údajů o uložených pokutách a údaje o rodném čísle podnikatele. Na požádání živnostenský úřad z rejstříku vydává v listinné nebo elektronické podobě výpis, částečný výpis nebo potvrzení o určitém zápisu , popř. potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není. Žádost může být podána osobně nebo písemně u některého z živnostenských úřadů ČR.

V případě potřeby výpisu z živnostenského rejstříku doporučujeme obrátit se na ten živnostenský úřad, v jehož územním obvodu má hledaný podnikatel místo podnikání nebo sídlo. Za úplný nebo částečný výpis z živnostenského rejstříku vybere správní orgán správní poplatek ve výši 20,- Kč, a to za každou započatou stránku výpisu.

Tiskopis žádosti o výpis z živnostenského rejstříku