Seznam oborů živnosti volné

Dle ustanovení § 25 živnostenského zákona živnost volná opravňuje k výkonu činností, pro jejichž provozování se nevyžaduje prokázání odborné ani jiné způsobilosti (např. kvalifikace, praxe) .
Název živnosti volné zní: „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona". Živnost volná je rozdělena do oborů činností, které jsou uvedeny v příloze č. 4 živnostenského zákona.

Dle ustanovené § 45 odst. 4 živnostenského zákona předmět podnikání živnosti volné musí být ohlášen s dostatečnou určitostí a jednoznačností. U ohlášení živnosti volné musí být uvedeny obory činnosti, které budou v rámci podnikání vykonávány, a to v souladu s názvem oboru činnosti uvedeném v příloze č. 4 živnostenského zákona.

Seznam oborů živnosti volné

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činností náležející do živnosti volné