Statistické údaje k 31.12.2002 - správní obvod MÚ Žďár n.S.

Podnikatelé (počet) :

Celkem Osoby fyzické Osoby právnické

6 517

5 981

536

Živnosti (počet) :

Celkem Osoby fyzické Osoby právnické

11 025

9 021

2 004

Okresní živnostenský úřad - živnosti dle druhu:

Živnosti celkem osoby fyzické

osoby právnické

Koncesované 393 284 109
Vázané 816 649 167
Řemeslné 2 425 2 099 326
Volné 7 391 5 989 1 402
Průmyslovým zp. 0 0 0
Celkem 11 025 9 021 2 004