Statistické údaje k 31.12.2003 - správní obvod MÚ Žďár n.S.

Podnikatelé (počet) :

Celkem Osoby fyzické Osoby právnické

6 718

6 170

548

Živnosti (počet) :

Celkem Osoby fyzické Osoby právnické

11 515

9 447

2 068

Okresní živnostenský úřad - živnosti dle druhu:

Živnosti celkem osoby fyzické

osoby právnické

Koncesované 416 301 115
Vázané 835 657 178
Řemeslné 2 546 2 209 337
Volné 7 718 6 280 1 438
Průmyslovým zp. 0 0 0
Celkem 11 515 9 447 2 068