Statistické údaje k 31.12.2005 - správní obvod MÚ Žďár n.S.

Podnikatelé (počet) :

Celkem Osoby fyzické Osoby právnické

7 046

6 453

593

Živnosti (počet) :

Celkem Osoby fyzické Osoby právnické

12 366

10 059

2 307

Živnosti dle druhu:

Živnosti celkem osoby fyzické

osoby právnické

Koncesované 400 286 114
Vázané 889 680 209
Řemeslné 2 762 2 388 374
Volné 8 315 6 705 1 610
Průmyslovým způsob - - -
Celkem 12 366 10 059 2 307