Statistické údaje k 31.12.2006 - správní obvod MÚ Žďár n.S.

Podnikatelé (počet) :

Celkem Osoby fyzické Osoby právnické

7 217

6 598

619

Živnosti (počet) :

Celkem Osoby fyzické Osoby právnické

12 671

10 285

2 386

Živnosti dle druhu:

Živnosti celkem osoby fyzické

osoby právnické

Koncesované 404 292 112
Vázané 894 690 204
Řemeslné 2 800 2 427 373
Volné 8 573 6 876 1 697
Průmyslovým způsob - - -
Celkem 12 671 10 285 2 386