Statistické údaje k 31.12.2007 - správní obvod MÚ Žďár n.S.

Podnikatelé (počet) :

Celkem Osoby fyzické Osoby právnické

7 318

6 691

627

Živnosti (počet) :

Celkem Osoby fyzické Osoby právnické

13 090

10 617

2 473

Živnosti dle druhu:

Živnosti celkem osoby fyzické

osoby právnické

Koncesované 418 300 118
Vázané 905 704 201
Řemeslné 2 981 2 572 409
Volné 8 786 7 041 1 745
Průmyslovým způsob - - -
Celkem 13 090 10 617 2 473