Statistické údaje k 31.12.2008 - správní obvod MÚ Žďár n.S.

Podnikatelé (počet) :

Celkem Osoby fyzické Osoby právnické

7 594

6 942

652

Živnosti (počet) :

Celkem Osoby fyzické Osoby právnické

10 188

8 880

1 308

Živnosti dle druhu:

Živnosti celkem osoby fyzické

osoby právnické

Koncesované 385 278 107
Vázané 635 498 137
Řemeslné 3 335 2 883 452
Volné 5 833 5 221 612
Průmyslovým způsob - - -
Celkem 10 188 8 880 1 308