Statistické údaje k 31.12.2009 - správní obvod MÚ Žďár n.S.

Podnikatelé (počet) :

Celkem Osoby fyzické Osoby právnické

7 758

7 091

667

Živnosti dle druhu:

Živnosti celkem osoby fyzické

osoby právnické

Koncesované 400 286 114
Vázané 676 531 145
Řemeslné 3 441 2 979 462
Volná 6 017 5 387 630
Průmyslovým způsob - - -
Celkem 10 534 9 183 1 351