Statistické údaje k 31.12.2010 - správní obvod MÚ Žďár n.S.

Podnikatelé (počet) :

Celkem Osoby fyzické Osoby právnické

7 987

7 306

681

Živnosti dle druhu:

Živnosti celkem osoby fyzické

osoby právnické

Koncesované 419 306 113
Vázané 713 569 144
Řemeslné 3 568 3 091 477
Volná 6 270 5 624 646
Průmyslovým způsob - - -
Celkem 10 970 9 590 1 380