Statistické údaje k 31.12.2011 - správní obvod MÚ Žďár n.S.

Podnikatelé (počet) :

Celkem Osoby fyzické Osoby právnické

8 073

7 391

682

Živnosti dle druhu:

Živnosti celkem osoby fyzické

osoby právnické

Koncesované 432 320 112
Vázané 842 687 155
Řemeslné 3 651 3 166 485
Volná 6 382 5 733 649
Celkem 11 307 9 906 1 401