Statistické údaje k 31.12.2012 - správní obvod MÚ Žďár n.S.

Podnikatelé (počet) :

Celkem Osoby fyzické Osoby právnické

8 095

7 409

686

Živnosti dle druhu:

Živnosti celkem osoby fyzické

osoby právnické

Koncesované 437 325 112
Vázané 911 753 158
Řemeslné 3 690 3 204 486
Volná 6 468 5 814 654
Celkem 11 506 10 096 1 410