Statistické údaje k 31.12.2013 - správní obvod MÚ Žďár n.S.

Podnikatelé (počet) :

Celkem Osoby fyzické Osoby právnické

8 086

7 391

695

Živnosti dle druhu:

Živnosti celkem osoby fyzické

osoby právnické

Koncesované 489 368 121
Vázané 987 819 168
Řemeslné 3 748 3 245 503
Volná 6 498 5 836 662
Celkem 11 722 10 268 1 454