Statistické údaje k 31.12.2014 - správní obvod MÚ Žďár n.S.

Podnikatelé (počet) :

Celkem Osoby fyzické Osoby právnické

8 142

7 375

767

Živnosti dle druhu:

Živnosti celkem osoby fyzické

osoby právnické

Koncesované 790 574 216
Vázané 1 041 870 171
Řemeslné 3 876 3 314 562
Volná 6 583 5 848 735
Celkem 12 290 10 606 1 684