Statistické údaje k 31.12.2016 - správní obvod MÚ Žďár n.S.

Podnikatelé (počet) :

Celkem Osoby fyzické Osoby právnické

8 290

7 444

846


Živnosti dle druhu:

Živnosti celkem osoby fyzické

osoby právnické

Koncesované 898 642 256
Vázané 1 161 960 201
Řemeslné 4 089 3 466 623
Volná 6 803 5 986 817
Celkem 12 951 11 054 1 897