Statistické údaje k 31.12.2017 - správní obvod MÚ Žďár n.S.

Podnikatelé (počet) :

Celkem Osoby fyzické Osoby právnické

8 320

7 449

871


Živnosti dle druhu:

Živnosti celkem osoby fyzické

osoby právnické

Koncesované 925 662 263
Vázané 939 743 196
Řemeslné 4 163 3 529 634
Volná 6 871 6 029 842
Celkem 12 898 10 963 1 935