Statistické údaje k 31.12.2018 - správní obvod MÚ Žďár n.S.

Podnikatelé (počet) :

Celkem Osoby fyzické Osoby právnické

8 399

7 502

897


Živnosti dle druhu:

Živnosti celkem osoby fyzické

osoby právnické

Koncesované 945 672 273
Vázané 957 760 197
Řemeslné 4 231 3 579 652
Volná 6 976 6 107 869
Celkem 13 109 11 118 1 991