Statistické údaje k 31.12.2019 - správní obvod MÚ Žďár n.S.

Podnikatelé (počet) :

Celkem Osoby fyzické Osoby právnické

8 582

7 650

932


Živnosti dle druhu:

Živnosti celkem osoby fyzické

osoby právnické

Koncesované 984 702 282
Vázané 995 783 212
Řemeslné 4 382 3 715 667
Volná 7 180 6 276 904
Celkem 13 541 11 476 2 065