Statistické údaje k 31.12.2020 - správní obvod MÚ Žďár n.S.

Podnikatelé (počet) :

Celkem Osoby fyzické Osoby právnické

8 681

7 729

952


Živnosti dle druhu:

Živnosti celkem osoby fyzické

osoby právnické

Koncesované 1 006 717 289
Vázané 1 055 831 224
Řemeslné 4 479 3 805 674
Volná 7 301 6 375 926
Celkem 13 841 11 728 2 113