Statistické údaje k 31.12.2021 - správní obvod MÚ Žďár n.S.

Podnikatelé (počet) :

Celkem Osoby fyzické Osoby právnické

8 725

7 748

977


Živnosti dle druhu:

Živnosti celkem osoby fyzické

osoby právnické

Koncesované 1 021 725 296
Vázané 1 096 861 235
Řemeslné 4 564 3 883 681
Volná 7 372 6 422 950
Celkem 14 053 11 891 2 162