Statistické údaje k 31.12.2022 - správní obvod MÚ Žďár n.S.

Podnikatelé (počet) :

Celkem Osoby fyzické Osoby právnické

8 304

7 302

1002


Živnosti dle druhu:

Živnosti celkem osoby fyzické

osoby právnické

Koncesované 1 020 726 294
Vázané 1 104 864 240
Řemeslné 4 605 3 906 699
Volná 6 994 6 020 974
Celkem 13 723 11 516 2 207