Tiskopisy živnostenského úřadu

Při ohlášení živnosti a dalších souvisejících úkonů pomocí jednotných registračních formulářů (JRF) si můžete vybrat z následujících možností:

  1. Pokud předpokládáte osobní návštěvu na živnostenském úřadě, není nutné mít s sebou vyplněné formuláře!

Na základě Vámi sdělených údajů uvedených při ohlášení živnosti (oznámení změn) tiskopis společně vyhotovíme, zkontrolujeme a Vy jen potvrdíte. Potřebujete-li z různých důvodů formulář vyplnit a vytisknout ještě před jednáním na živnostenském úřadě, můžete za pomoci editoru vyplnit příslušný formulář a tento předložit při jednání.
Formuláře samozřejmě můžete na živnostenském úřadě získat i v listinné podobě. Formuláře jsou společné pro všechny živnostenské úřady v České republice. To znamená, že je můžete použít pro vyřizování Vašich požadavků na všech živnostenských úřadech.

  1. Podání můžete také učinit s využitím své datové schránky

Služba umožňuje prostřednictvím Jednotného registračního formuláře přístupného na stránkách Portálu živnostenského podnikání“   https://www.rzp.cz  vytvořit elektronické podání, které podnikatel musí učinit před vstupem do podnikání nebo během podnikání na živnostenském úřadě, příslušné správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně nebo ve vztahu k finančnímu úřadu a hlášení úřadům práce.

Může tedy podat ohlášení živnosti, žádost o koncesi, oznámení změn údajů, zahájení/ukončení činnosti v provozovně, přerušení provozování živnosti, pokračování v provozování živnosti a žádost o zrušení živnostenského oprávnění. Při volbě příslušného formuláře je třeba věnovat pozornost, zda se jedná o nové ohlášení živnosti/žádost o koncesi nebo oznamování změn u již existujících živností.

Pro výběr podání použijte volbu Kompletní podání, případně Zjednodušená podání pro vybrané typy podání z nabídky portálu. U podnikatelů s živnostenským oprávnění lze do portálu vstoupit na základě autorizovaného přihlášení a využívat služby automatického předvyplnění zvolených formulářů registrovanými údaji podnikatele.

Podání vytvořené aplikací lze vybranému živnostenskému úřadu doručit následujícím způsobem:

Vyžaduje se, aby podávající měl svoji aktivovanou datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. V případě podání úspěšně zaslaného do datové schránky úřadu, obdrží podávající elektronickou doručenku do své datové schránky. (pozn. Všechny podnikající fyzické osoby a všechny právnické osoby mají svou datovou schránku.)

Níže uvedené formuláře určené pro živnostenské podnikání jsou na této stránce uvedeny pro orientaci a základní seznámení s obsahem požadovaných údajů. Elektronické podání nelze učinit tak, že tyto formuláře budou samostatně vyplněny a odeslány jako příloha PDF datovou schránkou podnikatele. Prosíme, postupujte dle instrukce pro vytvoření elektronického podání výše popsané!

 

Nabídka formulářů pro živnostenské podnikání

Přílohy k základnímu formuláři (společné pro fyzické i právnické osoby)

Nabídka formulářů pro zemědělské podnikatele