Tiskopisy živnostenského úřadu

Při ohlášení živnosti a dalších souvisejících úkonů pomocí jednotných registračních formulářů (JRF) si můžete vybrat z následujících možností:

  1. Pokud předpokládáte osobní návštěvu na živnostenském úřadě, není nutné mít s sebou vyplněné formuláře!

Na základě Vámi sdělených údajů uvedených při ohlášení živnosti (oznámení změn) tiskopis společně vyhotovíme, zkontrolujeme a Vy jen potvrdíte. Potřebujete-li z různých důvodů formulář vyplnit a vytisknout ještě před jednáním na živnostenském úřadě, můžete za pomoci editoru vyplnit příslušný formulář a tento předložit při jednání.
Formuláře samozřejmě můžete na živnostenském úřadě získat i v listinné podobě. Formuláře jsou společné pro všechny živnostenské úřady v České republice. To znamená, že je můžete použít pro vyřizování Vašich požadavků na všech živnostenských úřadech.

  1. Můžete vytvořit elektronické podání (EPO)!

Elektronické podání lze také vytvořit pomocí Java aplikace JRF, která je podnikatelské veřejnosti k dispozici zdarma ke stažení na  stránce https://www.rzp.cz/elpod.html.  Po stažení a úspěšném nainstalování Java aplikace JRF na svém počítači může podávající vytvořit EPO a odeslat jej podle pokynů aplikace přímo na elektronickou podatelnu Živnostenského rejstříku (EP ŽR) nebo do datové schránky úřadu (DS). Podávající má také možnost si z aplikace vyplněný formulář vytisknout. Návod na použití této aplikace najdete na https://www.rzp.cz/docs/RZP_DOC_EPOWeb_Prirucka.pdf

Podání vytvořené oběma typy aplikací lze vybranému živnostenskému úřadu doručit následujícími způsoby:

  1. Odeslání vyplněného podání na Elektronickou podatelnu ŽR

Vyžaduje uznávaný elektronický podpis (§ 5 zákona č. 297/2016 Sb., zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce). Lze tedy použít pouze kvalifikované certifikáty podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014.

  1. Odeslání vyplněného podání do datové schránky úřadu

Vyžaduje, aby podávající měl svoji aktivovanou datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. V případě podání úspěšně zaslaného do datové schránky úřadu, obdrží podávající elektronickou doručenku do své datové schránky.

V případě problémů s vyplněním JRF, kdy podávající neví přesně jaké údaje, případně do kterých kolonek JRF má vyplnit, se obraťte na živnostenský úřad.
V případě problémů s instalací, spuštěním a provozem aplikace JRF se podnikatelská veřejnost může obrátit na technickou podporu aplikace JRF, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu jrf@i.cz.

 

Nabídka formulářů pro živnostenské podnikání

Přílohy k základnímu formuláři (společné pro fyzické i právnické osoby)

Nabídka formulářů pro zemědělské podnikatele