Tiskopisy živnostenského úřadu

Jednotné registrační formuláře systému Centrálních registračních míst provozovaných živnostenskými úřady

K ohlášení živnosti a souvisejících úkonů není nutné před osobním jednáním na živnostenském úřadě mít s sebou vyplněný příslušný formulář!

Na základě Vámi sdělených údajů uvedených při ohlášení živnosti tiskopis za Vás vyhotovíme, společně zkontrolujeme a Vy jen potvrdíte. Potřebujete-li z různých důvodů formulář vyplnit a vytisknout ještě před jednáním na živnostenském úřadě, můžete si vybrat z následující nabídky možných postupů:

  1. Můžete vytvořit elektronické podání JRF na svém počítači a odeslat je — podepsané platným kvalifikovaným certifikátem — do centrální Elektronické podatelny Živnostenského rejstříku. Příslušný živnostenský úřad, který bude Vámi označen, podání zpracuje a pokud to bude možné také je elektronicky vyřídí. Aplikace k vytvoření a odeslání podání ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF) je k dispozici zdarma na veřejném webu Živnostenského rejstříku na adrese www.rzp.cz. (nabídka – Elektronické podání). Takové podání se považuje za řádně podepsané a není nutná osobní návštěva úřadu.
    V této aplikaci formulář nemusíte odesílat, ale také využít jen pro vyplnění a následně vytisknout a předložit osobně nebo po jeho podpisu zaslat poštou.
  2. Můžete za pomoci editoru vyplnit příslušný JRF, vytisknout si jej, podepsat a předložit při ohlášení živnosti. Pomůcku pro vyplnění JRF najdete ZDE.
    Součástí ohlášení živnosti volné musí být také uvedení oborů činností této živnosti. Pomůcku pro vyplnění přílohy JRF – seznamu oborů najdete ZDE.
  3. Formuláře samozřejmě můžete na živnostenském úřadě získat i v listinné podobě.

Formuláře jsou společné pro všechny živnostenské úřady v České republice. To znamená, že je můžete použít pro vyřizování Vašich požadavků na všech živnostenských úřadech.

Nabídka formulářů pro živnostenské podnikání

Přílohy k základnímu formuláři (společné pro fyzické i právnické osoby)

Nabídka formulářů pro zemědělské podnikatele