Informace k zápisu dětí do 1. tříd základních škol

zveřejněno: 8. 4. 2019
12. a 13. dubna 2019

Zápis dětí do 1. tříd základních škol ve Žďáře nad Sázavou byl stanoven pro školní rok 2019/2020

na pátek 12. 4. 2019 v době od 14:00 hodin do 17:00 hodin
a na sobotu 13. 4. 2019 v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin

 

a proběhne na všech základních školách:

Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2                            www.2zszdar.cz
Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6                            www.3zszdar.cz
Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4                                 www.4zszdar.cz
                (i ZŠ Santiniho 4)                                                                            
Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35                      www.1zdar.cz

 

Informace o zápisu dětí do 1. tříd budou zveřejněny na vstupních dveřích budov základních škol a na webových stránkách základních škol.

Pro docílení optimální naplněnosti všech základních škol ve městě jsou Obecně závaznou  vyhláškou města v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) stanoveny spádové obvody základních škol pro zápis dětí do 1. tříd základních škol ve Žďáře nad Sázavou. Spádové obvody by měli rodiče dětí respektovat.

 

Spádové obvody základních škol ve Žďáře nad Sázavou

Školský obvod Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6, příspěvková organizace, Žďár nad Sázavou 3 tvoří:
Žďár nad Sázavou 3 - horní část: ul. Brodská  -  lichá čísla, ul. Okružní  -  čísla 1 až 45, ul. Revoluční  - od čísla 29 výše, ul. Komenského, U Klafárku, Hrnčířská, Kamenická, Kupecká, Libická, K Milířům, Povoznická, Rytecká, Sázavská, Trhová, U Křížku, Uhlířská, Vápenická,
Žďár nad Sázavou 1 - ul. Libušínská od čísla 40 výše, Žižkova,
Žďár nad Sázavou 5.

 

Školský obvod Základní školy Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace, Žďár nad Sázavou 6 tvoří:
Žďár nad Sázavou 1 -  mimo ulice Dr. Drože, Kovářova, Libušínská, Žižkova,
Žďár nad Sázavou 6,
Mělkovice, Radonín, Veselíčko.

               

Školský obvod Základní školy Žďár nad Sázavou Komenského 2, příspěvkové organizace, Žďár nad Sázavou 3 tvoří:
Žďár nad Sázavou 3 – dolní část, ul. Brodská  - sudá čísla, ul. Okružní  - od čísla 49 výše, ul. Revoluční - čísla 1-28, ul. Kopečná, Malá, Strojírenská, ul. U Jezu, V Zahrádkách, 1. Máje,
Žďár nad Sázavou 1 - ul. Libušínská do čísla 39, ul. Dr. Drože, Kovářova,
Lhotka, Sklené, Vysoké.

 

Školský obvod Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4, příspěvkové organizace, Žďár nad Sázavou 4 tvoří:
Žďár nad Sázavou 2,
Žďár nad Sázavou 4,
Žďár nad Sázavou 7,
Jámy, Stržanov.

 

Platné znění Obecně závazné vyhlášky města č. 1/2017 o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou