Odbor sociální

příjmení, jméno, titul telefon mobil e-mail budova  
Krábek Petr Ing. 566 688 320 736 510 465 petr.krabek@zdarns.cz Žižkova 227/1
vedoucí odboru, sociální práce, poradenství
Rezervovat čas
3. patro,
kancelář č. 70
Bencová Denisa Bc. 566 688 332 - denisa.bencova@zdarns.cz Žižkova 227/1
zástupce vedoucího odboru, sociálně-právní ochrana dětí 3. patro,
kancelář č. 71
Bojdová Jaroslava 566 688 325 - jaroslava.bojdova@zdarns.cz Žižkova 227/1
sociálně-právní ochrana dětí 3. patro,
kancelář č. 74
Březina Karel Bc. 566 688 328 778 880 634 karel.brezina@zdarns.cz Žižkova 227/1
sociální práce, poradenství, veřejné opatrovnictví, speciální označení vozidel 3. patro,
kancelář č. 76
Bukáčková Petra Mgr. 566 688 324 778 537 260 petra.bukackova@zdarns.cz Žižkova 227/1
sociální práce, poradenství, speciální označení vozidel 3. patro,
kancelář č. 78
Halamková Veronika Mgr. 566 688 330 771 136 465 veronika.halamkova@zdarns.cz Žižkova 227/1
sociální práce, poradenství, veřejné opatrovnictví, přestupky na úseku zdravotnictví 3. patro,
kancelář č. 78
Jirčíková Martina 566 688 327 770 102 626 martina.jircikova@zdarns.cz Žižkova 227/1
sociálně-právní ochrana dětí 3. patro,
kancelář č. 75
Kovaříková Alena 566 688 323 778 491 779 alena.kovarikova@zdarns.cz Žižkova 227/1
3. patro,
kancelář č. 93
Lánová Ivana 566 688 321 - ivana.lanova@zdarns.cz Žižkova 227/1
náhradní rodinná péče, sociálně-právní ochrana dětí 3. patro,
kancelář č. 72
Miklová Kristýna Mgr. DiS. 566 688 329 770 102 627 kristyna.miklova@zdarns.cz Žižkova 227/1
sociálně-právní ochrana dětí 3. patro,
kancelář č.81
Peterková Irena Bc. 566 688 322 777 367 914 irena.peterkova@zdarns.cz Žižkova 227/1
sociálně-právní ochrana dětí 3. patro,
kancelář č.82
Řičanová Blanka 566 688 333 736 510 466 blanka.ricanova@zdarns.cz Žižkova 227/1
sociální práce, poradenství, byty v domech s pečovatelskou službou, speciální označení vozidel 3. patro,
kancelář č. 77
Štohanzlová Petra Mgr. 566 688 326 775 853 109 petra.stohanzlova@zdarns.cz Žižkova 227/1
kurátor pro děti a mládež 3. patro,
kancelář č. 73