Odbor stavební a územního plánování

PROVOZNÍ DOBA PRO VEŘEJNOST  (od 1. 7. 2024)

PONDĚLÍ: OTEVŘENO
ÚTERÝ: ZAVŘENO PRO VEŘEJNOST (probíhá zpracování přijatých žádostí)
STŘEDA:  OTEVŘENO
ČTVRTEK:   ZAVŘENO PRO VEŘEJNOST (probíhá zpracování přijatých žádostí)
PÁTEK: ZAVŘENO PRO VEŘEJNOST (probíhá zpracování přijatých žádostí)

 

příjmení, jméno, titul telefon mobil e-mail budova  
Pitková Libuše Ing. 566 688 160 736 510 467 libuse.pitkova@zdarns.cz Žižkova 227/1
vedoucí odboru
Rezervovat čas
4. patro,
kancelář č. 114
Bartošová Veronika Ing. 566 688 162 - veronika.bartosova@zdarns.cz Žižkova 227/1
zástupkyně vedoucí odboru na úseku stavebního úřadu
stavební úřad pro obce:
Žďár nad Sázavou:
ulice – Bezručova, Dvorská, Ferencova, Jungmannova – část, Krátká - část, Lesní, Nová, Pilská nádrž, Polní, Purkyňova, Santiniho, Srázná, Studniční, Sychrova, U pily, U Táferny, Vejmluvova, Zámek, Zelenohorská
obce: Budeč, Březí nad Oslavou (Rendlíček), Kotlasy, Matějov, Nové Veselí, Pokojov, Radonín, Stržanov, Újezd, Znětínek
editor registru územní identifikace
4. patro,
kancelář č. 125
Doležalová Jana Bc. 566 688 109 - jana.dolezalova@zdarns.cz Žižkova 227/1
stavební úřad pro obce:
Žďár nad Sázavou:
ulice – Barákova, Binkova, Drdlova, Dvořákova, Haškova, Hálkova, Husova – část, Hutařova, Chelčického, Jihlavská - část, Jiřího z Poděbrad, Nádražní – část, Palachova, Sadová, Smetanova, Smeykalova, Smíchov, Strojírenská – část Tyršova – část, U Malého lesa, Veselská – část, Vrchlického
obce: Nížkov (Špinov, Buková), Poděšín, Rosička, Sazomín, Sázava (Česká Mez), Sirákov, Vatín
editor registru územní identifikace
4. patro,
kancelář č. 122
Faronová Darina Ing. 566 688 191 - darina.faronova@zdarns.cz Žižkova 227/1
územní plánování pro obce:
Cikháj, Hamry nad Sázavou ( Najdek na Moravě), Herálec (Kocanda), Chlumětín, Karlov, Lhotka, Malá Losenice, Nové Dvory, Počítky, Polnička (Velké Dářko), Račín Radostín, Sklené, Stržanov, Světnov, Svratka, Škrdlovice,
Velká Losenice (Pořežín), Vepřová, Vojnův Městec, Vysoké
pořizování územního plánu pro město Žďár nad Sázavou včetně místních částí: Mělkovice, Radonín, Stržanov, Veselíčko
4. patro,
kancelář č. 116
Chlubna Filip Mgr. 566 688 161 - filip.chlubna@zdarns.cz Žižkova 227/1
stavební úřad pro obce:
Žďár nad Sázavou:
ulice – Doležalovo náměstí, Havlíčkovo náměstí, Husova – část, Nábřežní, Nádražní – část, náměstí Republiky, Radniční, Tvrz, Tyršova – část, Veselská – část, Zahradní
obce: Herálec (Kocanda), Chlumětín, Svratka
editor registru územní identifikace
4. patro,
kancelář č. 120
Kalců Jaroslava 566 688 163 - jaroslava.kalcu@zdarns.cz Žižkova 227/1
stavební úřad pro obce:
Žďár nad Sázavou:
ulice – Barvířská, Dolní – část, Dr.Drože, Hrnčířská, K Milířům, Komenského, Kovářova, Kupecká, Libická, Libušínská, Povoznická, Rytecká, Sázavská, Trhová, Uhlířská, U Klafárku, U Křížku, Vápenická, Žižkova – část
obce: Malá Losenice, Nové Dvory, Polnička (Velké Dářko), Račín, Velká Losenice (Pořežín)
editor registru územní identifikace
4. patro,
kancelář č. 120
Mitášová Adéla 566 688 165 - adela.mitasova@zdarns.cz Žižkova 227/1
stavební úřad pro obce:
Žďár nad Sázavou:
ulice – Brodská, Kopečná, Malá, Okružní, Revoluční, Strojírenská, U Jezu, V Zahrádkách, Žižkova - část, 1.máje, zahr. oblast Krejdy
obce: Bohdalec, Hodíškov, Jámy, Lhotka, Mělkovice, Obyčtov, Počítky, Sklené, Veselíčko, Vysoké
editor registru územní identifikace.
číslování budov ve Žďáře nad Sázavou, včetně místních částí (přidělování, změna a rušení domovních čísel.
4. patro,
kancelář č. 123
Pipová Anna Ing. 566 688 164 anna.pipova@zdarns.cz Žižkova 227/1
stavební úřad pro obce:
Žďár nad Sázavou:
ulice – Hlohová, Chrpová, Javorová, Jungmannova – část, Kaštanová, K přehradě, Krátká – část, Květná, Lipová, Luční, Na Prutech, Na úvoze, Růžová, Rybářská, Šeříková, Šípková, Trnková, U Hrázek, V lískách, Vnitřní, Vrbová, Vysocká, Wonkova, Žitná
obce: Bohdalov (Chroustov), Hamry nad Sázavou (Najdek na Moravě), Kyjov, Rudolec.
editor registru územní identifikace.
4. patro,
kancelář č. 123
Řeháček Martin Ing. 566 688 169 - martin.rehacek@zdarns.cz Žižkova 227/1
stavební úřad pro obce:
Žďár nad Sázavou:
ulice – Bratří Čapků, Brněnská, Horní - část, Jamská, Jihlavská – část, Lučiny, Nerudova, Neumannova – část, Nezvalova, Novoměstská – část, Rybníček, Švermova, Vančurova, Wolkerova, Za Jatkami
obce: Cikháj, Karlov, Radostín, Světnov, Škrdlovice, Vepřová, Vojnův Městec
editor registru územní identifikace
4. patro,
kancelář č. 125
Skřivánková Jaroslava 566 688 168 - jaroslava.skrivankova@zdarns.cz Žižkova 227/1
stavební úřad pro obce:
Žďár nad Sázavou:
ulice – Alšova, Blažíčkova, Dolní - část, Jamborova, Ladova, Kavánova, Kosinkova, Kubínova, Makovského, Mařákova Mánesova, Neumannova - část, Novoměstská – část, Pelikánova, Průchova, Rabasova, Slavíčkova, Studentská, Špálova, Štursova, Vodárenská
obce: Kněževes, Krásněves, Ostrov nad Oslavou, Pavlov (Starý Telečkov), Radostín nad Oslavou (Zahradiště)
editor registru územní identifikace
4. patro,
kancelář č. 122
Škodová Irena Ing. 566 688 179 736 510 472 irena.skodova@zdarns.cz Žižkova 227/1
zástupkyně vedoucí odboru na úseku územního plánování
koordinace výkonu úřadu územního plánování
územně analytické podklady
územní plánování pro obce:
Žďár nad Sázavou včetně místních částí: Mělkovice, Radonín, Stržanov, Veselíčko,

Rezervovat čas
4. patro,
kancelář č. 115
Špačková Hana Ing. Arch. 566 688 194 - hana.spackova@zdarns.cz Žižkova 227/1
územní plánování pro obce:
Bohdalov (Chroustov), Bohdalec, Březí nad Oslavou (Rendlíček), Budeč, Hodíškov, Jámy, Kněževes, Kotlasy, Krásněves, Kyjov, Matějov, Nížkov (Špinov, Buková), Nové Veselí, Obyčtov, Ostrov nad Oslavou, Pavlov (Starý Telečkov), Poděšín, Pokojov, Radostín nad Oslavou (Zahradiště,), Rosička, Rudolec, Sázava (Česká Mez), Sazomín, Sirákov, Újezd, Vatín, Znětínek
4. patro,
kancelář č.126
Štolová Lucie 566 688 167 - lucie.stolova@zdarns.cz Žižkova 227/1
administrativa, statistika stavebního úřadu 4. patro,
kancelář č. 113
Vostrejšová Zuzana Mgr. 566 688 199 - zuzana.vostrejsova@zdarns.cz Žižkova 227/1
státní památková péče, správa a ochrana kulturních památek ve správním obvodu města 4. patro,
kancelář č. 117