Upozornění o povinnosti označit nemovitost číslem popisným a orientačním

Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou v souladu s ust. § 32 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, upozorňuje vlastníky nemovitostí na splnění povinnosti označit na svůj náklad budovu číslem popisným a orientačním v souladu s vydaným určením ze dne 26.10.2005, které stanovuje barvu a provedení takto:

  1. barva a provedení čísla popisného:
    tabulka o rozměrech 200x150 mm modré barvy s bílým orámovaným okrajem v šířce 5 mm a s bílými arabskými číslicemi o výšce 75 mm a šířce 40 mm umístěnými optimálně od středu tabulky.
  2. barva a provedení čísla orientačního:
    tabulka o rozměrech 200x150 mm bílé barvy s červeným orámovaným okrajem v šířce 5 mm a s červenými arabskými číslicemi o výšce 75 mm a šířce 40 mm umístěnými optimálně od středu tabulky.

Tabulky s čísly je nutné umístit u vstupu do objektu tak, aby byly viditelné z veřejného prostranství (chodník, místní komunikace). Pokud vlastník objektu nevlastní zpracované tabulky v souladu s určením Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, je možné jejich vyhotovení objednat na pokladně Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, 1. patro, dv. č. 36, tel. 566 688 142, e-mail: ilona.elblova@zdarns.cz.
V případě potřeby přidělení (nebo ověření již přiděleného) čísla lze kontaktovat pracovnici stavebního úřadu, 4. patro, dv. č. 123, tel. 566 688 165, e-mail: eva.kucerova@zdarns.cz.