Odbor strategického rozvoje a investic

příjmení, jméno, titul telefon mobil e-mail budova  
Joura Adam Mgr. 566 688 190 778 526 179 adam.joura@zdarns.cz Žižkova 227/1
Vedoucí odboru 4. patro,
kancelář č. 119
Fuksa Petr 566 688 193 736 510 473 petr.fuksa@zdarns.cz Žižkova 227/1
příprava a provádění staveb města, výběrová řízení zák. 137/2006 Sb. 4. patro,
kancelář č. 118
Prokop Jan Ing. 566 688 380 773 794 139 jan.prokop@zdarns.cz Žižkova 227/1
vedoucí oddělení, projektový a dotační management 2. patro,
kancelář č. 61
Bačovský Michal Ing. 566 688 337 778 417 798 michal.bacovsky@zdarns.cz Dr. Drože 701/4
hlavní manažer projektu Udržitelná energie a klima (SECAP, agenda Smart City) eGoncentrum
Dvořáková Lucie Bc. 566 688 134 - lucie.dvorakova@zdarns.cz Žižkova 227/1
Manažerka Strategické plánu sociálního začleňování, Konzultantka bydlení projektu Cesta k lepšímu bydlení I a II 2. patro,
kancelář č. 63
Formánková Jana Mgr. 566 688 138 - jana.formankova@zdarns.cz Žižkova 227/1
koordinátorka projektu Inkluze 2. patro,
kancelář č. 43
Hudečková Radka Ing. Ph.D. 566 688 336 777 760 907 radka.hudeckova@zdarns.cz Žižkova 227/1
hlavní manažer projektu Místní akční plán vzdělávání II, koordinátor MAP II 2. patro,
kancelář č.60
Klimešová Veronika Mgr. 566 688 336 - veronika.klimesova@zdarns.cz Žižkova 227/1
administrátor projektu Místní akční plán vzdělávání II, koordinátor implementace MAP II 2. patro,
kancelář č.60
Klusák Jaroslav Ing. Ph.D. 566688- 773 165 574 klusak@semmo.cz
energetický manažer města
Konzultační hodiny každý první pátek v měsíci od 9 do 14:30 h.
Novotná Eva Ing. 566 688 184 777 454 791 eva.novotna.k@zdarns.cz Žižkova 227/1
veřejná zeleň 4. patro,
kancelář č. 110
Radilová Lucie Mgr. Ing. 566 688 --- 604 844 319 fisla@seznam.cz Žižkova 227/1
poradenská a konzultační činnost na úseku zahradní a krajinářské architektury
Konzultační hodiny první pátek v měsíci 9.00 – 14.30 hod.
3. patro krček,
kancelář č. 162
Ryška Zbyněk Ing. Arch. 566 688 --- 736 605 107 zbynek@refuel.cz Žižkova 227/1
poradenská a konzultační činnost - městský architekt
Konzultační hodiny každý pátek 9.00 – 14.30 hod.
3. patro krček,
kancelář č. 162
Vráblová Ilona Ing. 566 688 175 605 852 984 ilona.vrablova@zdarns.cz Žižkova 227/1
dotační a grantové žádosti města, dotační poradenství pro obce v ORP 4. patro,
kancelář č. 117
Zástěrová Markéta 566 688 192 734 510 789 marketa.zasterova@zdarns.cz Žižkova 227/1
příprava staveb města a provozně technické práce 4. patro,
kancelář č. 117

 

Proč není vidět informace o přítomnosti zaměstnanců MěÚ na pracovišti?