Dětské dopravní hřiště – objekt MŠ na ulici Okružní – dolní

Přesně rok po vydání kolaudačního souhlasu byl dne 23.4.2013 zahájen provoz na dětském dopravním hřišti za účasti paní starostky města Ing. Dagmar Zvěřinové v rámci finále dopravní soutěže dětí ze žďárských základních škol Besipáček žďárský.

Areál, ve kterém nechybí mimo jiné ozvučení, osvětlení nebo hrací prvky, vznikl na zahradě tamní mateřské školy. Předškoláci i žáci základních škol si v něm budou moci vyzkoušet nejen jízdu po klasických cvičných silnicích a křižovatkách, ale třeba i jízdu po kruhovém objezdu.

Až do konce loňského roku využívaly základní školy i mateřinky původní cvičnou plochu, která se nacházela v blízkosti žďárské sportovní haly na ulici Libušínské. Tato plocha ale musela ustoupit nové komunikaci mezi ulicí Dolní a novým obytným souborem „Klafar"

Investorem akce bylo Město Žďár nad Sázavou a stavbu s nákladem necelých 10 milionů Kč realizovala firma Gremis s.r.o.

Projektant stavby: Ing. Matýsek – Uniprojekt, Žďár n.S.
Dodavatel stavby: Gremis spol. s r.o., Velké Meziříčí
Náklady stavby: 9,8 mil. Kč bez DPH

Fotogalerie akcí probíhajících na DDH:

  • Besipáček žďárský
  • Oblastní kolo soutěže mladých cyklistů (akce se připravuje)
  • Soutěž mateřských škol (akce se připravuje)
  • Výuka na DDH (akce se připravuje)