Informace k sečení trávy

zveřejněno: 22. 5. 2019
aktualizováno

Plán sečení travnatých ploch na rok 2020

harmonogram sečení

 

Mapa květných louček ve městě Žďár nad Sázavou ZDE

 


Aktualizace plánu sečení travnatých ploch města Žďáru nad Sázavou ke dni 15. 7. 2020:

Dnes probíhá sečení v lokalitě ZR 5. Sečení postupuje směrem od ul. Vysocké k Zelené hoře. V případě, že bude příznivé počasí bude ZR 5 kompletně dosečeno na konci tohoto týdne. Pracovníci dnes sečou i několik zbývajících zelených ploch na Vodojemu. V pátek, popřípadě v sobotu bude zahájeno sečení v centru města, které se vlivem nepříznivých klimatických podmínek neuskutečnilo minulý týden.


10. 7. 2020

Dnes probíhá sečení v lokalitě sídliště ZR 6- konkrétně je kosena tráva v těsném okolí ul. Nádražní. Sečení travnatých ploch bylo zahájeno také na Klafaru. Pokud budou zítra (v sobotu 11. 7. 2020) příznivé klimatické podmínky, bude posečena tráva v centru města, především na náměstí. V příštím týdnu budou sečeny travnaté plochy na sídlišti Vodojem a na Vysočanech. Přednostně budou v těchto lokalitách sečeny dětská hřiště. V terénu se pohybuje celkem 14 pracovníků. 


16. 6. 2020

V druhé polovině měsíce června a v průběhu měsíce července bude probíhat odplevelovací seč květnatých louček ve Žďáře nad Sázavou, některé loučky např. v ul. Žižkova za zastávkami MHD nebo u skateparku budou posečeny kompletně. Tyto květné loučky jsou v terénu označeny růžovými cedulemi s názvem POZOR KVETU NEKOSIT.

Sečení sídlišť bude probíhat od 22. 6. 2020 v následujícím pořadí: sídliště Libušín, ZR 4, ZR 3, ZR 6, ZR 7, ZR 2, ZR 5. Kompletně by měla být sídliště dosečena v polovině měsíce července v závislosti na klimatických podmínkách.

 


Minimální počty sečí dle intenzitních tříd

Intenzitní třída údržby
lokality 
Minimální předpokládaný 
počet sečí za rok 

I.
Centrum, divadlo

 6

II.
Dětská hřiště, Farská humna, park "U Ivana",
Dům kultury, plocha u Lidlu, centrální parkoviště,
Atrium za obchodními domy, Městský úřad, u polikliniky,

1. máje, Kino Vysočina, průjezdní úseky kolem hlavních

komunikací 

 5

III.
Stalingrad, U Průmyslovky, Přednádraží, Libušín,
Klafar, Klášter, Vysočany, Vodojem, Purkyňova,
U Táferny, Lučiny, Barákova, Komenského, Dr. Drože,
U jezu a ul. Malá

 3

IV.
cyklostezky, háj Chelčického, Jamská,
okolí Zelené hory, plochy na průmysl. zóně,
plochy kolem garáží,
místní části: Stržanov, Veselíčko, Radonín, …

 2
CELKEM  

 

Bližší informace poskytne:
Ing. Eva Novotná, tel.: 566 688 184, 777 454 791, e-mail: eva.novotna.k@zdarns.cz
Ing. Dana Wurzelová, tel.: 566 688 180, 724 984 857, e-mail: dana.wurzelova@zdarns.cz  

 

Informace k sečení trávy 2019 

Informace k sečení trávy 2018