Informace k sečení trávy 2018

17. 10. 2018

sídliště Průmyslovka, sídliště Libušín vč. plochy u Lidlu, část cyklostezky od kulturního domu po ul. Dvorská. Dále budou sečeny Vysočany a část města ZR 2.


 

12. 9. 2018

Do 22. září předpokládáme posečení:
sídliště Purkyňova, Klafaru včetně ulice Sázavská, ulice Žižkova včetně ploch okolo městského úřadu, sídliště Barákova a okolí, ul. Kopečná, U jezu, I. Máje, Husova, Veselská, Jiřího z Poděbrad, Binkova, Smeykalova, Strojírenská a Smetanova. Následně budou sečeny průjezdní úseky ul. Neumannova, Santiniho, Bezručova, Jungmannova a ul. Dolní.


24. 8. 2018

Vzhledem ke klimatickým podmínkám bude sečení až na výjimky v průběhu následujících 14 dnů omezováno.  


2. 8. 2018

Do 3. 8. 2018 předpokládáme dosečení sídliště Vodojem. V následujícím týdnu budou sečeny plochy v okolí Lidlu, gáráží v ul. Vodárenská a Neumannova. Vzhledem ke klimatickým podmínkám bude sečení v průběhu následujících 14 dnů omezováno.  


16. 7. 2018

Do 31. 7. 2018 předpokládáme:
Posečení průjezdního úseku v ulici Nádražní a v okolí AZ centra, posečení sídliště Přednádraží, posečení ulic Tyršova, Hutařova, posečení I. intenzitní třídy- centrum města, Farská humna.


29. 6. 2018

Do poloviny července předpokládáme:
Dokončení sečení Vysočan a ZR2, Zelená hora; provedení sečí garáží u ul. Novoměstské a Jihlavské, cyklostezky k Radonínu, cyklostezky od Pilské nádrže po konec katastru města; provádění seče Libušína, Purkyňovy ul.


18. 6. 2018

Rada města na svém jednání dne 11. 6. 2018 rozhodla ukončit smlouvu se stávajícím dodavatelem sečení travnatých ploch s tím, že s ním byla uzavřena nová krátkodobá smlouva o dílo se zúženým rozsahem plnění a jsou uzavírány dílčí objednávky na sečení na dokončení této sezóny, a to s dalšími osobami dle stavu ploch a aktuální potřeby města:

https://www.zdarns.cz/samosprava/rada-mesta/zapisy/zapis-z-91.-schuze-rady-mesta-konane-dne-11.-6.-2018

Do konce měsíce června předpokládáme:
Dokončení sečí ploch  III. intenzitní třídy v těch lokalitách, kde ještě nebyly seče v této sezóně provedeny nebo dokončeny, tj. především, Klafar, Klafárek, Komenského, Dr. Drože, U jezu, Husova, Veselská, Jiřího z Poděbrad, Jamská.
Dále bude sečena část ploch II. intenzitní třídy, tj. okolí MÚ, u Lidlu, průjezdní úsek Strojírenská, …
Ze IV. intenzitních tříd jsme objednali cyklostezku od Hamrů k Pilské nádrži (ke katastru Polničky), zónu Jamská, Veselíčko.


21. 5. 2018

V současnosti jsou dokončována dětská hřiště, sečení probíhá  na Stalingradě a Přednádraží. Dále je požadováno provést do konce května seče U Klafárku, Komenského, Dr. Drože, U Jezu, Malá, Husova, Drdlova, Veselská, Smeykalova, J. z Poděbrad, Binkova, Nádražní, Strojírenská, Smetanova, Klafar, Sázavská, Vodojem, Lučiny.

Plán sečí bude průběžně upřesňován podle klimatických a vegetačních podmínek. 


3. 5. 2018

Sečení trávy v tomto roce bylo zahájeno 18. 4. 2018, sečeny již byly plochy:
průjezdní úseky zařazené ve II. intenzitní třídě, Vysočany, sídliště U Průmyslovky, u Lidlu a polikliniky, Kino Vysočina, Barákova, modré hřiště, volnočasový areál Libušín.

Plán pro další 2 týdny: 
plochy pro pouť, průjezdní úseky, centrum města s okolím divadla, 
na to naváží plochy:  dětská hřiště, Farská humna, park "U Ivana", Dům kultury, centrální parkoviště, Atrium za obchodními domy, Městský úřad, sídliště Stalingrad.


 

Minimální počty sečí dle intenzitních tříd

Intenzitní třída údržby
lokality 
Minimální předpokládaný 
počet sečí za rok 

I. 
Centrum, divadlo

 7

II. 
Dětská hřiště, Farská humna, park "U Ivana", 
Dům kultury, plocha u Lidlu, centrální parkoviště,
Atrium za obchodními domy, Městský úřad, u polikliniky,

1. máje, Kino Vysočina, průjezdní úseky kolem hlavních

komunikací 

 5

III. 
Stalingrad, U Průmyslovky, Přednádraží, Libušín, 
Klafar, Klášter, Vysočany, Vodojem, Purkyňova,
U Táferny, Lučiny, Barákova, Komenského, Dr. Drože,
U jezu a ul. Malá

 3

IV. 
cyklostezky, háj Chelčického, Jamská, 
okolí Zelené hory, plochy na průmysl. zóně, 
plochy kolem garáží, 
místní části: Stržanov, Veselíčko, Radonín, …

 2
CELKEM