Informace k sečení trávy 2019

zveřejněno: 22. 5. 2020

Aktualizace plánu sečení travnatých ploch města Žďáru nad Sázavou ke dni 22. 5. 2019

Do 10. června předpokládáme posečení: 

sídliště ZR 6- Přednádraží, ZR 3, ul. Komenského, ul. Dr. Drože, ul. Jamská, ZR 7-Vodojem, Lučiny, Klafar, ZR 5, ZR 2

 


Minimální počty sečí dle intenzitních tříd

Intenzitní třída údržby
lokality 
Minimální předpokládaný 
počet sečí za rok 

I. 
Centrum, divadlo

 7

II. 
Dětská hřiště, Farská humna, park "U Ivana", 
Dům kultury, plocha u Lidlu, centrální parkoviště,
Atrium za obchodními domy, Městský úřad, u polikliniky,

1. máje, Kino Vysočina, průjezdní úseky kolem hlavních

komunikací 

 5

III. 
Stalingrad, U Průmyslovky, Přednádraží, Libušín, 
Klafar, Klášter, Vysočany, Vodojem, Purkyňova,
U Táferny, Lučiny, Barákova, Komenského, Dr. Drože,
U jezu a ul. Malá

 3

IV. 
cyklostezky, háj Chelčického, Jamská, 
okolí Zelené hory, plochy na průmysl. zóně, 
plochy kolem garáží, 
místní části: Stržanov, Veselíčko, Radonín, …

 2
CELKEM  

 

Bližší informace poskytne:
Ing. Eva Křesťanová, tel.: 566 688 184, 777 454 791, e-mail: eva.krestanova@zdarns.cz
Ing. Dana Wurzelová, tel.: 566 688 180, 724 984 857, e-mail: dana.wurzelova@zdarns.cz  

 

Informace k sečení trávy 2018