Naučná stezka Klafar

V roce 2008 zpracovala, na základě výběrového řízení, Projekce zahradní, krajinná a GIS, spol. s r.o., Brno, pod vedením Ing. Heleny Finstrolové, autorizované architekty, projekt pro  stavební povolení pod názvem Naučná stezka Klafar. Cílem projektu bylo vybudování naučné stezky v pěší trase zpevněním povrchu, umístěním odpočinkových míst, umístěním mobiliáře a informačních tabulí, opravou stávající studánky a zřízením veřejného osvětlení. Dále projekt řeší odstranění neperspektivních, kompozičně a zdravotně problematických dřevin a výsadbu nových mladých dřevin. Tématem naučné stezky jsou stavby Jana Blažeje Santini-Aichla.

Souhrnná zpráva

Širší vztahy

Koordinační situace

Mobiliář

Hlavní infotabule