Navazující prostor náměstí Republiky – rekonstrukce povrchů (pod ČSOB)

Projektant: Ateliér RAW s.r.o, Brno – Doc. Ing.arch. Rusín, Doc.Ing.arch. Wahla, Ing. arch. Mutina, Ing. arch. Drechslerová

Na rok 2016 je připravována rekonstrukce povrchů prostoru navazujícího na náměstí Republiky, pod objektem ČSOB, směrem k Havlíčkovu náměstí.
Součástí stavby je drátěná plastika věnovaná tradici síťování (autor: Akad.soch. Jiří Plieštik)

V současné době je připraven projekt stavby vč. stavebního povolení a plánuje se vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby.

 

Situace širších vztahů
Situace širších vztahů

 

Architektonicko-urbanistické řešení
Architektonicko-urbanistické řešení

 

Plastika
Plastika