Návrh úpravy zeleně veřejných prostranství v místní části města Žďár nad Sázavou – Stržanov

Projektant: Ing. Irena Martinec Lipusová, Černého 834/32, Brno

Odhad nákladů: 3,2 mil Kč

V rámci místní části Stržanov byly vytipovány lokality ve vlastnictví města, charakteristické nevyhovujícím stavem zeleně – ať již z hlediska funkčnosti, provozní bezpečnosti, tak z hlediska kompoziční a ekologické problematičnosti.  Do řešeného území je zahrnuta doprovodná zeleň místních komunikací od autobusové zastávky po Markův kopec, rozlehlá náves a okolí křížku, okolí místní knihovny se zahradou a lokalita u Stržanovského rybníka na spodním okraji místní části.

V současné době se vyřizuje územní rozhodnutí o změně využití území na úpravu návsi a rybníčku u knihovny a stavební povolení na úpravu rybníčku na návsi.

Na projekt bude podána žádost o dotaci z operačního programu životního prostředí, předpoklad květen 2017. 

 

Situace jednotlivých ploch
Přehledná situace 

Plocha A

Plocha B

Plocha C

Plocha D

Plocha E

Plocha F