Pěší trasy podél barokního mostu

zveřejněno: 12. 8. 2015

Po barokním mostu přes Stržský potok je převáděna, s omezením přednosti v jízdě, obousměrná doprava silnice 1. třídy. Pro chodce na mostě již nezbývá dostatečný prostor, proto je jim tam vstup zakázán a jsou převáděni přes Stržský potok samostatnou lávkou. V současnosti na západní straně chybí pěší propojení a chodci jsou převáděni na východní průběžný chodník pouze přechody pro chodce.

Vedení města proto, po zrušení stávajícího přechodu u barokního mostu (nařízení KÚ Kraje Vysočina a Policie ČR-DI) uložilo Městskému úřadu úkol zahájit přípravu stavby nové lávky a chodníku na západní straně silnice.

Vzhledem k vlastnickým poměrům v území a záměrům vlastníků pozemků byly do projektu zapracovány požadavky na rozšíření parkoviště a rozšíření zastávky MHD.

Doposud probíhají jednání s vlastníky pozemků o umožnění umístění stavby města na soukromých pozemcích.

Problémové okruhy přípravy z jednání: velikost pronajímaného pozemku, výše nájemného, technické požadavky na řešení chodníku před restaurací Táfernou, úprava stávajícího parkoviště.

Projektant stavby: PK Ossendorf spol. s r.o., Brno - Ing. Smrž , Ing. Štěpánková
Projektant arch. části: ARCHIKA, Brno – Ing. Arch. Jindřich Kaněk
Předpokládané náklady: 7,8 mil. Kč (vč. DPH) ze studie stavby v cenové úrovni r. 2012

 

Úprava stávajícího parkoviště: