Revitalizace sportovní zóny ve Žďáře nad Sázavou

V červenci 2012 byla na základě výběrového řízení a pod vedením 2. místostarosty města, Bc. Ladislava Bárty, zpracována urbanistická studie sportovních ploch kolem sportovní haly, zimního stadionu a fotbalových hřišť ve Žďáře nad Sázavou. Tato studie byla zveřejněna na webových stránkách měst projednána s veřejností v září 2012. Po veřejném projednávání byla doplněna o náměty občanů.

Studie měla vyhodnotit stávající stav území sportovišť a zhodnocení kapacit a stavu prosto i objektů. Předkládá základní koncepci rozvoje této zóny včetně ploch pro případnou další výstavbu.

Projektant: projekční ateliér MOZKYT - Ing.arch.Grim a Ing.arch. Dostál
Propočet nákladů: 274.521.409,- Kč (bez DPH)