Stezka pro cyklisty a chodce ul. Novoměstská

Kraj Vysočina
Projekt podpořil Kraj Vysočina z grantového programu „Cyklodoprava a cykloturistika 2015 Fondu Vysočiny

Jedná se o novostavbu stezky pro cyklisty a chodce se společným provozem v celkové délce 1431 m a šířce 3,5 m, vedoucí po levé straně ul. Novoměstská, oddělená od vozovky svodidlem se zábradlím. Novoměstská ulice je v současné době v majetku státu jako silnice I/19 a má být přibližně během roku předána města, kdy by se měla stát místní komunikací.

Slabé stránky projektu:
Termín majetkoprávního vypořádání se stávajícím majitelem (ŘSD ČR)

Projektant stavby: HaskoningDHV CR, Brno

 

Širší vztahy
Širší vztahy

 

Přehledná situace
Přehledná situace

 

Situace
Situace